Wydziałowy Rzecznik Zaufania

mgr Agnieszka Zgorzałek

Dyżury: we wtorki w godzinach 15-16 w pok. 127 lub po wcześniejszym umówieniu się. Spotkanie jest możliwe po wcześniejszym umówieniu za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub poprzez aplikację MS Teams.

Podstawą prawną działania rzecznika zaufania jest zarządzenie nr 27 Rektora PW z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i mobbingowi pracowników w Politechnice Warszawskiej.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora PW rzecznik zaufania to osoba pierwszego kontaktu, której zadaniem jest monitorowanie, zapobieganie oraz rozpatrywanie na etapie mediacyjnym procesu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji spraw spornych na tle zjawisk mobbingu lub dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej.

Wydziałowy rzecznik zaufania rozpatruje sprawy sporne w przypadkach, gdy stronami sporu są:

  • pracownik wydziału oraz inny pracownik PW,
  • pracownik wydziału oraz student PW,
  • pracownik wydziału oraz doktorant PW.