Rekrutacja na stacjonarne studia II-go stopnia

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia - semestr letni 2013/2014

ZAPISY:

 • KANDYDAT MA OBOWIĄZEK ZAREJESTROWAĆ SIĘ W SYSTEMIE INTERNETOWYM NA STRONIE www.zapisy.pw.edu.pl (do zgłoszenia należy dołączyć zapis cyfrowego zdjęcia w postaci pliku jpg; zdjęcie ma być kolorowe, w rozmiarze 300*375 pikseli, rozdzielczość powyżej 300dpi, rozmiar 50 kilobajtów; musi być odpowiednikiem zdjęcia tradycyjnego złożonego w komplecie dokumentów);
 • ZGŁOSZENIA INTERNETOWE PRZYJMOWANE SĄ w terminie od 3 stycznia 2014r. do 5 lutego 2014r.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

 • DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIEKANACIE WYDZIAŁU MEiL PW w terminie od 7 stycznia 2014r. do 5 lutego 2014r.

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE dla absolwentów spoza Wydziału MEiL będą odbywały się na początku lutego 2014r.

ABSOLWENCI INNYCH WYDZIAŁÓW POLITECHNIKI ORAZ INNYCH UCZELNI, A TAKŻE ABSOLWENCI WYDZIAŁU MEiL PW, którzy odebrali dyplom inżynierski oraz maturę składają:

 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł. (indywidualny numer konta zostanie podany po zakończeniu przez studenta zgłoszenia internetowego);
 • podanie o przyjęcie na studia magisterskie uzupełniające:
 
application/pdf Formularz - inne wydziały i uczelnie (18,08 kB, 25/05/2011 10:58)
 • CV (życiorys);
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis);
 • odpis dyplomu ukończenia studiów inżynierskich oraz xero suplementu (jeżeli na dzień składania dokumentów absolwent nie będzie posiadał jeszcze dyplomu i suplementu to należy warunkowo dostarczyć zaświadczenie o terminie obrony oraz wykaz ocen zaliczonych na studiach I-go stopnia poświadczony przez Uczelnię (Wydział) dyplomującą);
 • kserokopię dowodu osobistego poświadczoną przez Politechnikę przy składaniu;
 • 4 fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35x45mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 • oświadczenie studenta o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat
 • application/pdf Wzór oświadczenia (100,72 kB, 16/04/2013 10:22)
   

ABSOLWENCI WYDZIAŁU MEiL składają:

 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł. (indywidualny numer konta zostanie podany po zakończeniu przez studenta zgłoszenia internetowego);
 • podanie o przyjęcie na studia magisterskie uzupełniające:
 
application/pdf Formularz - MEiL (32,11 kB, 25/05/2011 11:00)
 • 2 fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35x45mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 • oświadczenie studenta o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat
 • application/pdf Wzór oświadczenia (100,72 kB, 16/04/2013 10:23)

Więcej informacji na stronie: http://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-stacjonarne-II-stopnia;

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W DZIEKANACIE DO PANI AGNIESZKI MATEJEK (stanowisko nr 4)