Zakup płyt modelowych wraz z dostawą do zamawiającego

Maciej Zasuwa (adminwwwSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 5/11/2018 11:03

Nr sprawy: 260.613.2018.1183
Nr w BZP:
Termin składania ofert: 13/11/2018 12:00
Miejsce składania ofert: Wiadomość zawierająca ofertę wraz zaparafowanymi załącznikami powinna być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: bhernik@meil.pw.edu.pl z dopiskiem w temacie: Zakup płyt modelowych dla PW MEiL ITLiMS.


Załączniki

application/pdf Informacja o wyborze oferty (654,61 kB, 21/11/2018 12:58)
application/pdf zapytanie_ofertowe_zakup_płyt_modelowych (5,58 MB, 5/11/2018 11:52)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document zapytanie_ofertowe_płyty_modelowe (69,58 kB, 5/11/2018 11:52)