Przetargi


Dostawa stanowiska narzędzi i urządzeń do wytwarzania, remontów elementów konstrukcji lotniczych i budowy stanowisk badawczych w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Nr sprawy: MELBDZ.261.39.2021 | Nr w BZP: 2021/BZP 00153252/01 | Termin składania ofert: 30/08/2021 12:00


Dostawa 2 agregatów chłodniczych w związku z realizacją projektu nr POIR. 01.01.01-00-0188/20 pn.: „Opracowanie innowacyjnych systemów geotermalnych opartych o nowe sondy o podwyższonej efektywności wymiany ciepła do zastosowań w gruntowych pionowych wymiennikach ciepła” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MELBDZ.261.45.2021 | Nr w BZP: 2021/BZP 00148615/01 | Termin składania ofert: 1/09/2021 12:00

Dostawa 2 agregatów chłodniczych w związku z realizacją projektu nr POIR. 01.01.01-00-0188/20 pn.: „Opracowanie innowacyjnych systemów geotermalnych opartych o nowe sondy o podwyższonej efektywności wymiany ciepła do zastosowań w gruntowych pionowych wymiennikach ciepła” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa załogowej platformy badawczej do Laboratorium Systemów lotniczych i autonomicznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych” RPMA.01.01.00-14-e214/20 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MELBDZ.261.43.2021 | Nr w BZP: 2021/BZP 00133991/01 | Termin składania ofert: 17/08/2021 12:00

Dostawa załogowej platformy badawczej do Laboratorium Systemów lotniczych i autonomicznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych” RPMA.01.01.00-14-e214/20 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu badawczego SZAFIR-1, „Opracowanie silnika rakietowego opartego na niekonwencjonalnym paliwie o zmniejszonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym” porozumienie z Wydziałem Chemicznym PW dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MELBDZ.261.38.2021. | Nr w BZP: 2021/S 146-385737 | Termin składania ofert: 7/09/2021 12:00


Dostawa pirometru dwubarwnego w realizacji projektu badawczego SZAFIR-1, „Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego, precyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MELBDZ.261.44.2021 | Nr w BZP: 2021/BZP 00130482/01 | Termin składania ofert: 13/08/2021 10:00

Dostawa pirometru dwubarwnego w realizacji projektu badawczego SZAFIR-1, „Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego, precyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Przeprowadzenie specjalistycznego kursu z zakresu Python (podstawy) dla nauczycieli akademickich Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa w związku z realizacją zadania nr 23 projektu „NERW 2 PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”. Usługa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Nr sprawy: MELBDZ.261.31.2021 | Nr w BZP: 2021/BZP 00129108/01 | Termin składania ofert: 12/08/2021 12:00

Przeprowadzenie specjalistycznego kursu z zakresu Python (podstawy) dla nauczycieli akademickich Wydziału Mechanicznego Energetyki
i Lotnictwa w związku z realizacją zadania nr 23 projektu „NERW 2 PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”. Usługa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój


Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu badawczego SZAFIR-1, „Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego, precyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MELBDZ.261.35.2021 | Nr w BZP: 2021/S 137-364098 | Termin składania ofert: 31/08/2021 12:00


Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MELBDZ.261.37.2021. | Nr w BZP: 2021/S 136-359404 | Termin składania ofert: 24/08/2021 12:00


Dostawa stacji roboczej oraz 2 monitorów w związku z realizacją projektu NCN – POLS pt.: „Badanie wielkoskalowych struktur w turbulentnym wirowym przepływie von Kármána z przegrodami” - umowa nr UMO - 020/37/K/ST8/02594 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Nr sprawy: MELBDZ.261.33.2021. | Nr w BZP: 2021/S 136-359416 | Termin składania ofert: 25/08/2021 12:00


Dostawa materiałów do budowy śmigłowców bezzałogowych – część 1 , wyposażenia elektronicznego do śmigłowców bezzałogowych – część 2 do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17. dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Nr sprawy: MELBDZ.261.40.2021 | Nr w BZP: 2021/BZP 00115430/01 | Termin składania ofert: 29/07/2021 12:00

Dostawa materiałów do budowy śmigłowców bezzałogowych – część 1 , wyposażenia elektronicznego do śmigłowców bezzałogowych – część 2 do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17. dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa 2 agregatów chłodniczych w związku z realizacją projektu nr POIR. 01.01.01-00-0188/20 pn.: „Opracowanie innowacyjnych systemów geotermalnych opartych o nowe sondy o podwyższonej efektywności wymiany ciepła do zastosowań w gruntowych pionowych wymiennikach ciepła” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MELBDZ.261.36.2021 | Nr w BZP: 2021/BZP 00113682/01 | Termin składania ofert: 28/07/2021 12:00

Dostawa 2 agregatów chłodniczych w związku z realizacją projektu nr POIR. 01.01.01-00-0188/20 pn.: „Opracowanie innowacyjnych systemów geotermalnych opartych o nowe sondy o podwyższonej efektywności wymiany ciepła do zastosowań w gruntowych pionowych wymiennikach ciepła” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa pirometru dwubarwnego w realizacji projektu badawczego SZAFIR-1, „Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego, precyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MELBDZ.261.34.2021 | Nr w BZP: 2021/BZP 00113350/01 | Termin składania ofert: 27/07/2021 12:00

Dostawa pirometru dwubarwnego w realizacji projektu badawczego SZAFIR-1, „Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego, precyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa 2 komputerów przenośnych w związku z realizacją projektu NCN Opus pn. Badania wymiany ciepła i wilgoci w wielowarstwowym ubraniu ochronnym poddanym obciążeniom cieplnym i parowym UMO-2020/37/B/ST8/04012 dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MELBDZ.261.32.2021 | Nr w BZP: 2021/S 133-353000 | Termin składania ofert: 18/08/2021 12:00

Dostawa 2 komputerów przenośnych w związku z realizacją projektu NCN Opus
pn. Badania wymiany ciepła i wilgoci w wielowarstwowym ubraniu ochronnym poddanym obciążeniom cieplnym i parowym UMO-2020/37/B/ST8/04012 dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa Spektrometru NIR/IR w ramach realizacji projektu UMO-2020/37/B/ST8/04012 Badania wymiany ciepła i wilgoci w wielowarstwowym ubraniu ochronnym poddanym obciążeniom cieplnym i parowym dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MELBDZ.261.30.2021 | Nr w BZP: 2021/BZP 00107917/01 | Termin składania ofert: 20/07/2021 10:00

Dostawa Spektrometru NIR/IR w ramach realizacji projektu
UMO-2020/37/B/ST8/04012
Badania wymiany ciepła i wilgoci w wielowarstwowym ubraniu ochronnym poddanym obciążeniom cieplnym i parowym dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa kamery termowizyjnej w związku z realizacją projektu nr POIR. 01.01.01-00-0188/20, pn.: „Opracowanie innowacyjnych systemów geotermalnych opartych o nowe sondy o podwyższonej efektywności wymiany ciepła do zastosowań w gruntowych pionowych wymiennikach ciepła” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MELBDZ.261.29.2021 | Nr w BZP: 2021/BZP 00107854/01 | Termin składania ofert: 21/07/2021 12:00

Dostawa kamery termowizyjnej w związku z realizacją projektu nr POIR. 01.01.01-00-0188/20,
pn.: „Opracowanie innowacyjnych systemów geotermalnych opartych o nowe sondy o podwyższonej efektywności wymiany ciepła do zastosowań w gruntowych pionowych wymiennikach ciepła” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa układu kontrolno-pomiarowego w związku z realizacją projektu nr POIR. 01.01.01-00-0188/20 pn.: „Opracowanie innowacyjnych systemów geotermalnych opartych o nowe sondy o podwyższonej efektywności wymiany ciepła do zastosowań w gruntowych pionowych wymiennikach ciepła” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MELBDZ.261.28.2021 | Nr w BZP: 2021/BZP 00107772/01 | Termin składania ofert: 21/07/2021 12:00

Dostawa układu kontrolno-pomiarowego w związku z realizacją projektu nr POIR. 01.01.01-00-0188/20 pn.: „Opracowanie innowacyjnych systemów geotermalnych opartych o nowe sondy o podwyższonej efektywności wymiany ciepła do zastosowań w gruntowych pionowych wymiennikach ciepła” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Zakup urządzeń komputerowych do Laboratorium UAV Współdziałanie: monitory LCD – zad. 1, komputer do stacji naziemnej – zad. 2, komputer przenośny do systemu rejestracji i akwizycji danych – zad. 3, komputer wraz z akcesoriami do symulatora BSP – zad. 4, elementy systemu pomiarowego biofeedback – zad. 5 w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MELBDZ.261.25.2021 | Nr w BZP: 2021/S 128-338820 | Termin składania ofert: 11/08/2021 12:00

Zakup urządzeń komputerowych do Laboratorium UAV Współdziałanie: monitory LCD – zad. 1, komputer do stacji naziemnej – zad. 2, komputer przenośny do systemu rejestracji i akwizycji danych – zad. 3, komputer wraz z akcesoriami do symulatora BSP – zad. 4, elementy systemu pomiarowego biofeedback – zad. 5 w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Opracowanie projektu wykonawczego przebudowy i rozbudowy portu lotniczego na terenie lotniska Przasnysz - Sierakowo na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych” RPMA.01.01.00-14-e214/20 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MELBDZ.261.6.2021 | Nr w BZP: 2021/BZP 00102590/01 | Termin składania ofert: 16/07/2021 12:00

Opracowanie projektu wykonawczego przebudowy i rozbudowy portu lotniczego na terenie lotniska Przasnysz - Sierakowo na potrzeby realizacji projektu
pn.: „Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych” RPMA.01.01.00-14-e214/20 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Budowa hangaru oraz płyty postojowej na szybowce, motoszybowce i samoloty „General aviation” o masie całkowitej do 5700 kg. na potrzeby realizacji projektu pn. „Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych” RPMA.01.01.00-14-e214/20.dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MELBDZ.261.5.2021 | Nr w BZP: 2021/BZP 00100165/01 | Termin składania ofert: 20/08/2021 12:00

Budowa hangaru oraz płyty postojowej na szybowce, motoszybowce
i samoloty „General aviation” o masie całkowitej do 5700 kg. na potrzeby realizacji projektu pn. „Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych” RPMA.01.01.00-14-e214/20.dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Zakup elementów symulatora BSP powstającego w ramach Laboratorium UAV Współdziałanie w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MELBDZ.261.26.2021 | Nr w BZP: 2021/BZP 00099522/01 | Termin składania ofert: 15/07/2021 12:00

Zakup elementów symulatora BSP powstającego w ramach Laboratorium UAV Współdziałanie w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej