Dostawa 2 komputerów przenośnych w związku z realizacją projektu NCN Opus pn. Badania wymiany ciepła i wilgoci w wielowarstwowym ubraniu ochronnym poddanym obciążeniom cieplnym i parowym UMO-2020/37/B/ST8/04012 dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 13/07/2021 10:27

Nr sprawy: MELBDZ.261.32.2021
Nr w BZP: 2021/S 133-353000
Identyfikator postępowania: d74ded75-e057-4c64-b98b-a8e6046c238f
Link do postępowania: Dostawa 2 komputerów przenośnych w związku z realizacją projektu NCN Opus pn. Badania wymiany ciepła i wilgoci w wielowarstwowym ubraniu ochronnym poddanym obciążeniom cieplnym i parowym UMO-2020/37/B/ST8/04012 dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Termin składania ofert: 18/08/2021 12:00


Dostawa 2 komputerów przenośnych w związku z realizacją projektu NCN Opus
pn. Badania wymiany ciepła i wilgoci w wielowarstwowym ubraniu ochronnym poddanym obciążeniom cieplnym i parowym UMO-2020/37/B/ST8/04012 dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Załączniki

application/pdf ogłoszenie o wykonaniu umowy (53,26 kB, 5/10/2021 12:22)
application/pdf ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (92,26 kB, 5/10/2021 12:22)
application/pdf informacja o wyborze oferty (70,97 kB, 15/09/2021 07:36)
application/pdf Informacja z otwarcia ofert (249,93 kB, 18/08/2021 12:59)
application/pdf zapytanie nr 1 (66,29 kB, 13/08/2021 13:35)
application/zip JEDZ (83,89 kB, 13/07/2021 10:45)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (12,21 kB, 13/07/2021 10:31)
application/pdf ZAŁACZNIK DO SWZ (1,20 MB, 13/07/2021 10:29)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document TOM III- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (25,52 kB, 13/07/2021 10:29)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document TOM II PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (31,47 kB, 13/07/2021 10:28)
application/pdf OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (97,59 kB, 13/07/2021 10:28)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SWZ (123,72 kB, 13/07/2021 10:27)