Bez stosowania ustawy


Dostawa certyfikowanego zestawu do kalibracji mikrofonów

Nr sprawy: ITLiMS.260.69.2019.141 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 13/02/2019 10:00

Dostawa certyfikowanego zestawu do kalibracji mikrofonów w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Usprawnienie stanowiska LDA

Nr sprawy: ITLiMS.260.725.2018 (1356) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 18/12/2018 10:00

Usprawnienie stanowiska LDA w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Stanowisko dydaktyczno-badawcze wyposażone w odwrócone wahadło o dwóch stopniach swobody napędzane serwomechanizmami

Nr sprawy: ITLiMS.260.684.2018.1295 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 12/12/2018 12:00

Stanowisko dydaktyczno-badawcze wyposażone w odwrócone wahadło o dwóch stopniach swobody napędzane serwomechanizmami


Zakup zespołów napędowych VTOL do statków powietrznych z podzespołami produkcji KDE DIRECT

Nr sprawy: 260.671.2018.1272 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 30/11/2018 12:00


Zakup materiałów do wykonania elementów z kompozytu epoksydowego wraz z dostawą do zamawiającego

Nr sprawy: 260.614.2018.1184 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 13/11/2018 12:00


Zakup płyt modelowych wraz z dostawą do zamawiającego

Nr sprawy: 260.613.2018.1183 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 13/11/2018 12:00


Dostarczenie, uruchomienie i szkolenie z eksploatacji chromatografu gazowego do analizy zawartości H2, O2, N2, CO, CO2, CnHm w gazach wylotowych za ogniwem paliwowym.

Nr sprawy: MEiL 1130ZP391.1667.2018 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 16/11/2018 12:00

Dostarczenie, uruchomienie i szkolenie z eksploatacji chromatografu gazowego do analizy zawartości H2, O2, N2, CO, CO2, CnHm w gazach wylotowych za ogniwem paliwowym.


Dostosowanie układu sterowania mechanizmem położenia modelu do obsługi z komputera PC

Nr sprawy: ITLiMS.260.561.2018 (1138) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 26/10/2018 10:00

Dostosowanie układu sterowania mechanizmem położenia modelu do obsługi z komputera PC w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Zakup serwomechanizmów

Nr sprawy: ITLiMS.260.426.2018 (846)-b_2 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 16/10/2018 12:00

Zakup serwomechanizmów w związku z realizacją projektu PBS3/B6/34/2015 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa aparatury badawczej

Nr sprawy: ITLIMS MEiL 1130.ZP.391.2.1369/2018 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 18/10/2018 12:00

Dostawa aparatury badawczej: maszyny do mierzenia ustawienia parametrów zawieszenia.


Dostawa aparatury badawczej

Nr sprawy: ITLIMS MEiL 1130.ZP.391.2.1365/2018 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 18/10/2018 12:00

Dostawa aparatury badawczej: maszyny do kontroli stanu pojazdu.


Dostawa dodatkowego wyposażenia do obrabiarki elektroerozyjnej

Nr sprawy: ITLiMS.260.485.2018.965 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 9/10/2018 14:00

Dostawa dodatkowego wyposażenia do obrabiarki elektroerozyjnej dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Zakup serwomechanizmów

Nr sprawy: ITLiMS.260.426.2018 (846)-b | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 8/10/2018 12:00

Zakup serwomechanizmów w związku z realizacją projektu PBS3/B6/34/2015 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa miernika przemieszczeń oraz czujników pomiarowych

Nr sprawy: ITLiMS.260.485.2018.964 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 4/10/2018 12:00

Dostawa miernika przemieszczeń oraz czujników pomiarowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dobór i dostarczenie reduktora i zaworów dozujących markera N2O do pomiaru przepłukania silnika dwusuwowego w ramach projektu pt. „Badania wysokosprawnego silnika wykorzystującego technologię HCCI do zastosowań w energetyce rozproszonej” zgodnie z Umową nr PBS3/B4/16/2015 z dnia 31.12.2015 r. o wykonanie i finansowanie Projektu realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: ITC1231.2018 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 4/09/2018 12:00

Dobór i dostarczenie reduktora i zaworów dozujących markera N2O do pomiaru przepłukania silnika dwusuwowego w ramach projektu pt. „Badania wysokosprawnego silnika wykorzystującego technologię HCCI do zastosowań w energetyce rozproszonej” zgodnie z Umową nr PBS3/B4/16/2015 z dnia 31.12.2015 r. o wykonanie i finansowanie Projektu realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Przeprowadzenie serwisu zasilacza hydraulicznego wraz z wymianą elementów eksploatacyjnych w instalacji ciśnieniowej zasilającej tunel transoniczny i tunel łopatkowy w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016

Nr sprawy: ITLiMS.260.388.2018 (747)-2 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 30/08/2018 12:00

Przeprowadzenie serwisu zasilacza hydraulicznego wraz z wymianą elementów eksploatacyjnych w instalacji ciśnieniowej zasilającej tunel transoniczny i tunel łopatkowy w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


zaprogramowanie układu sterowania modułem SNCR dla instalacji zlokalizowanej w Olsztynie i zabudowanej na kotle typu WR 25 wraz z jego uruchomieniem

Nr sprawy: ITC ZP391.2.1229.2018 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 24/08/2018 12:00

zaprogramowanie układu sterowania modułem SNCR dla instalacji zlokalizowanej w Olsztynie i zabudowanej na kotle typu WR 25 wraz z jego uruchomieniem


Przeprowadzenie serwisu zasilacza hydraulicznego wraz z wymianą elementów eksploatacyjnych w instalacji ciśnieniowej zasilającej tunel transoniczny i tunel łopatkowy w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016

Nr sprawy: ITLiMS.260.388.2018 (747) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 22/08/2018 12:00

Przeprowadzenie serwisu zasilacza hydraulicznego wraz z wymianą elementów eksploatacyjnych w instalacji ciśnieniowej zasilającej tunel transoniczny i tunel łopatkowy w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Zakup serwomechanizmów w związku z realizacją projektu PBS3/B6/34/2015

Nr sprawy: ITLiMS.260.426.2018-1 (846) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 21/08/2018 12:00

Zakup serwomechanizmów w związku z realizacją projektu PBS3/B6/34/2015 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Przygotowanie Laboratorium Aerodynamiki Turbin Lotniczych i Spalania Wydziału MEiL do uzyskania akredytacji zgodnie z wymogami ISO/IEC 17025:2017 z późn. zm. w zakresie funkcjonowania laboratoriów badawczych.

Nr sprawy: ITLiMS.260.374.2018.737 (3) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 14/08/2018 12:00

Przygotowanie Laboratorium Aerodynamiki Turbin Lotniczych i Spalania Wydziału MEiL do uzyskania akredytacji zgodnie z wymogami ISO/IEC 17025:2017 z późn. zm. w zakresie funkcjonowania laboratoriów badawczych w związku realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej