Bez stosowania ustawy


Przeprowadzenie serwisu zasilacza hydraulicznego wraz z wymianą elementów eksploatacyjnych w instalacji ciśnieniowej zasilającej tunel transoniczny i tunel łopatkowy w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016

Nr sprawy: ITLiMS.260.388.2018 (747)-2 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 30/08/2018 12:00

Przeprowadzenie serwisu zasilacza hydraulicznego wraz z wymianą elementów eksploatacyjnych w instalacji ciśnieniowej zasilającej tunel transoniczny i tunel łopatkowy w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


zaprogramowanie układu sterowania modułem SNCR dla instalacji zlokalizowanej w Olsztynie i zabudowanej na kotle typu WR 25 wraz z jego uruchomieniem

Nr sprawy: ITC ZP391.2.1229.2018 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 24/08/2018 12:00

zaprogramowanie układu sterowania modułem SNCR dla instalacji zlokalizowanej w Olsztynie i zabudowanej na kotle typu WR 25 wraz z jego uruchomieniem


Przeprowadzenie serwisu zasilacza hydraulicznego wraz z wymianą elementów eksploatacyjnych w instalacji ciśnieniowej zasilającej tunel transoniczny i tunel łopatkowy w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016

Nr sprawy: ITLiMS.260.388.2018 (747) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 22/08/2018 12:00

Przeprowadzenie serwisu zasilacza hydraulicznego wraz z wymianą elementów eksploatacyjnych w instalacji ciśnieniowej zasilającej tunel transoniczny i tunel łopatkowy w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Zakup serwomechanizmów w związku z realizacją projektu PBS3/B6/34/2015

Nr sprawy: ITLiMS.260.426.2018-1 (846) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 21/08/2018 12:00

Zakup serwomechanizmów w związku z realizacją projektu PBS3/B6/34/2015 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Przygotowanie Laboratorium Aerodynamiki Turbin Lotniczych i Spalania Wydziału MEiL do uzyskania akredytacji zgodnie z wymogami ISO/IEC 17025:2017 z późn. zm. w zakresie funkcjonowania laboratoriów badawczych.

Nr sprawy: ITLiMS.260.374.2018.737 (3) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 14/08/2018 12:00

Przygotowanie Laboratorium Aerodynamiki Turbin Lotniczych i Spalania Wydziału MEiL do uzyskania akredytacji zgodnie z wymogami ISO/IEC 17025:2017 z późn. zm. w zakresie funkcjonowania laboratoriów badawczych w związku realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Przeprowadzenie serwisu pomp próżniowych PVL541 oraz wymiana elementów zużywalnych w układzie zasilającym instalację próżniową tuneli aerodynamicznych w laboratorium LATiS

Nr sprawy: ITLiMS.260.389.2018.737 (747) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 14/08/2018 12:00

Przeprowadzenie serwisu pomp próżniowych PVL541 oraz wymiana elementów zużywalnych w układzie zasilającym instalację próżniową tuneli aerodynamicznych w laboratorium LATiS w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Przygotowanie Laboratorium Aerodynamiki Turbin Lotniczych i Spalania Wydziału MEiL do uzyskania akredytacji zgodnie z wymogami ISO/IEC 17025:2017 z późn. zm. w zakresie funkcjonowania laboratoriów badawczych.

Nr sprawy: ITLiMS.260.374.2018.737 (2) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 3/08/2018 12:00

Przygotowanie Laboratorium Aerodynamiki Turbin Lotniczych i Spalania Wydziału MEiL do uzyskania akredytacji zgodnie z wymogami ISO/IEC 17025:2017 z późn. zm. w zakresie funkcjonowania laboratoriów badawczych w związku realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Przygotowanie Laboratorium LATiS Wydziału MEiL do uzyskania akredytacji zgodnie z wymogami PN-EN ISO/IEC 17025:2017 w zakresie funkcjonowania laboratoriów badawczych

Nr sprawy: ITLiMS.260.374.2018.737 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 17/07/2018 12:00

Przygotowanie Laboratorium Aerodynamiki Turbin Lotniczych i Spalania Wydziału MEiL do uzyskania akredytacji zgodnie z wymogami PN-EN ISO/IEC 17025:2017 w zakresie funkcjonowania laboratoriów badawczych w związku realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa elektroerozyjnej maszyny ubytkowej sterowanej numerycznie

Nr sprawy: |T1iMS.260.296.2018.600 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 5/07/2018 12:00

Dostawa elektroerozyjnej maszyny ubytkowej sterowanej numerycznie dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Przeprowadzenie audytu w związku z realizacją projektu PBS3/B6/34/2015

Nr sprawy: ITLiMS.260.299.2018.604 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 18/06/2018 10:00

Przeprowadzenie audytu w związku z realizacją projektu PBS3/B6/34/2015 dla Instytutu Techniki Lotniczej
i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Wykonanie próbek materiałowych z materiałów kompozytowych do badań procesu ablacji w związku z realizacją projektu DOB-BIO8/07/01/2016 dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: ZAPYTANIE OFERTOWE nr ITC.464.2018 z dnia 11.04.2018 r. | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 24/04/2018 12:00

Wykonanie próbek materiałowych z materiałów kompozytowych do badań procesu ablacji w związku z realizacją projektu DOB-BIO8/07/01/2016 dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Zakup elementów eksploatacyjnych w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016

Nr sprawy: ITLiMS.260.117.2018.291 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 20/03/2018 12:00

Zakup elementów eksploatacyjnych w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa aparatury badawczej - pneumatyczny impaktor liniowy

Nr sprawy: ITLiMS 260.675.2017 (1360) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 28/02/2018 12:00

Kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę aparatury badawczej - pneumatycznego impaktora liniowego, którego specyfikację opisano w dalszej części niniejszego Zapytania.


Zakup czujnika w związku z realizacją projektu PBS3/B6/34/2015

Nr sprawy: ITLiMS.260.67.2018 (159) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 21/02/2018 10:00

Zakup czujnika w związku z realizacją projektu PBS3/B6/34/2015 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa środków czyszczących oraz przyborów do utrzymania czystości dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MEiL.1130.ZP.391.2.50/2018 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 22/02/2018 10:00


Sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej umownie nazwanej "Lotnisko Sierakowo w gminie Przasnysz"

Nr sprawy: MEIL 1130.ZP.391.2.65.2018 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 7/02/2018 10:00


Zakup karty pomiarowej w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016

Nr sprawy: ITLiMS.260.711.2017-2 (1415) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 17/01/2018 10:00

Zakup karty pomiarowej w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Zakup karty pomiarowej w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016

Nr sprawy: ITLiMS.260.711.2017 (1415) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 21/12/2017 14:00

Zakup karty pomiarowej w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Zakup części systemu laserowego (PLIF) w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016

Nr sprawy: ITLiMS.260.736.2017 (1458) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 14/12/2017 13:00

W związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Zakup części systemu laserowego (PLIF).


Maszyna sterowana numerycznie

Nr sprawy: ITLiMS.260.666.2017 (1333) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 29/11/2017 12:00

Kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę maszyny sterowanej numerycznie, której specyfikację opisano w dalszej części niniejszego Zapytania.