Bez stosowania ustawy


Dostawa autopilotów.

Nr sprawy: ITLiMS 39.497.16 (930) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 17/08/2016 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „Monica”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę autopilotów.


Zakup kompletów łopatek turbin do badań ciśnieniowych oraz wizualizacyjnych wykonanych w technologii druku SLS

Nr sprawy: ITLiMS.39.466.16 (876-2) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 1/08/2016 10:00

Zakup kompletów łopatek turbin do badań ciśnieniowych oraz wizualizacyjnych wykonanych w technologii druku SLS w związku z realizacją projektu „Zaawansowany zespół turbiny niskiego ciśnienia o podwyższonej sprawności” INNOLOT/I/11/NCBR/2014 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Zakup kompletów łopatek turbin do badań ciśnieniowych oraz wizualizacyjnych wykonanych w technologii druku SLS

Nr sprawy: ITLiMS.39.466.16 (876) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 25/07/2016 10:00

Zakup kompletów łopatek turbin do badań ciśnieniowych oraz wizualizacyjnych wykonanych w technologii druku SLS w związku z realizacją projektu „Zaawansowany zespół turbiny niskiego ciśnienia o podwyższonej sprawności” INNOLOT/I/11/NCBR/2014 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa termopar płaszczowych typu K 1.5 mm

Nr sprawy: MEiL 1130.ZP.391.2.959.2016 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 14/07/2016 12:00

W związku z realizacją projektu badawczego PBS „Badania wysokosprawnego silnika wykorzystującego technologię HCCI do zastosowań w energetyce rozproszonej" prowadzonego w Instytucie Techniki Cieplnej, Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej i planowanego zakupu termopar płaszczowych typu K 1.5 mm oraz kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę wymiennika ciepła zgodnie z załączonym opisem.


Dostawa tkanin węglowo-aramidowych

Nr sprawy: ITLiMS 39.250.16-3 (502) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 22/06/2016 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „BEWIR -- System bezpieczeństwa lekkich wiropłatów”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę tkanin węglowo-aramidowych.


Dostawa tkanin węglowo-aramidowych

Nr sprawy: ITLiMS 39.250.16-2 (502) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 14/06/2016 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „BEWIR -- System bezpieczeństwa lekkich wiropłatów”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę tkanin węglowo-aramidowych.


Dostawa spadochronów ratunkowych.

Nr sprawy: ITLiMS 39.316.16 (624) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 6/06/2016 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „BEWIR -- System bezpieczeostwa lekkich wiropłatów”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę spadochronów ratunkowych,


Dostawa tkanin węglowo-aramidowych

Nr sprawy: ITLiMS 39.250.16 (502) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 3/06/2016 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „BEWIR -- System bezpieczeństwa lekkich wiropłatów”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę tkanin węglowo-aramidowych.


Wykonanie i dostawa wymiennika ciepła woda-powietrze

Nr sprawy: MEiL 1130.ZP.391.2.704.2016 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 30/05/2016 12:00

W związku z realizacją projektu badawczego PBS „Badania wysokosprawnego silnika wykorzystującego technologię HCCI do zastosowań w energetyce rozproszonej” prowadzonego w Instytucie Techniki Cieplnej, Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej i planowanego zakupu wymiennika ciepła woda-powietrze (chłodnica powietrzna) oraz kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę wymiennika ciepła zgodnie z załączonym opisem.


Dostawa tkanin węglowych oraz aramidowych

Nr sprawy: ITLiMS.39.251.16(503) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 16/05/2016 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „MOSUPS”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę tkanin węglowych oraz aramidowych


Organizacja wyjazdu dla 29 osób na zawody Le Mans 2016 w ramach projektu „Rozwój i automatyzacja układu napędowego pojazdu o minimalnym zużyciu paliwa oraz projekt i wykonanie kompozytowej konstrukcji samonośnej pojazdu klasy miejskiej na międzynarodowe zawody Shell Eco-marathon”. Wyjazd jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nr sprawy: 1/2016/SKAP-NzN | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 4/05/2016 09:00

Organizacja wyjazdu dla 29 osób na zawody Le Mans 2016 w ramach projektu „Rozwój i automatyzacja układu napędowego pojazdu o minimalnym zużyciu paliwa oraz projekt i wykonanie kompozytowej konstrukcji samonośnej pojazdu klasy miejskiej na międzynarodowe zawody Shell Eco-marathon”. Wyjazd jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Badanie oraz przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą

Nr sprawy: 444/2016 | Nr w BZP: nie dotyczy | Termin składania ofert: 15/04/2016 15:00

Postępowanie dotyczy: wyboru wykonawcy, któremu zostanie zlecona część prac merytorycznych projektu pod tytułem: „Badanie oraz przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą”. Projekt jest realizowany w ramach Programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG


Dostawa modułów bezprzewodowych i zestawu startowego

Nr sprawy: ITLiMS.39.113.16 (234) | Nr w BZP: nie dotyczy | Termin składania ofert: 3/03/2016 10:30

Dostawa modułów bezprzewodowych i zestawu startowego w związku z realizacją projektu „Aktywny system tłumienia drgań pojazdu” PBS3/B6/34/2015 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa środków czyszczących oraz przyborów do utrzymania czystości dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: ZO/3/2016 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 27/01/2016 12:00


Czujniki do pomiaru temperatury i mierniki strumienia cieplnego

Nr sprawy: MEiL 1130.ZP.391.2.2.2016 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 19/01/2016 12:00

W związku z zamówieniem mającym na celu uzupełnienie wyposażenia istniejącego układu pomiarowego, realizowanego w ramach projektu INNOOS NR O ROB 0011/03/001, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostarczenie towaru zgodnie z załączonym opisem.


Kompas cyfrowy HMR 3500

Nr sprawy: HMR 3500 2015 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 22/01/2016 12:00

W związku z realizacją projektu badawczego PBS „System nawigacji wzajemnej satelitów na potrzeby ich serwisowania na orbicie oraz lotu w formacji” prowadzonego przez Lidera Konsorcjum na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej i planowanego zakupu kompasu cyfrowego oraz kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup kompasu cyfrowego HMR 3500 zgodnie z załączonym opisem.


Czujnik bezwładnościowy 3DM GX4-25

Nr sprawy: 3DM GX4-25 2015 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 22/01/2016 12:00

W związku z realizacją projektu badawczego PBS „System nawigacji wzajemnej satelitów na potrzeby ich serwisowania na orbicie oraz lotu w formacji” prowadzonego przez Lidera Konsorcjum na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej i planowanego zakupu kompasu cyfrowego oraz kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup czujnika bezwładnościowego 3DM GX4-25 zgodnie z załączonym opisem.


Dostawa urządzeń pośredniczących w dystrybucji danych sieci SAN

Nr sprawy: ITLiMS.39.1115.15 (1954) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 18/12/2015 08:30

Dostawa urządzeń pośredniczących w dystrybucji danych sieci SAN w związku z realizacją projektu „Zaawansowany zespół turbiny niskiego ciśnienia o podwyższonej sprawności” INNOLOT/I/11/NCBR/2014 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa oprogramowania do projektowania 3D

Nr sprawy: 8/BEWIR/2015 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 10/12/2015 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „BEWIR - System bezpieczeostwa lekkich wiropłatów”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę oprogramowania do projektowania 3D.


Dostawa wycinarki laserowej

Nr sprawy: ITLiMS.391057 (1657) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 10/12/2015 12:00

Dostawa wycinarki laserowej w związku z realizacją projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych" Nr POIG.02.02.00-14-022/09” dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.