Dostarczenie, uruchomienie i szkolenie z eksploatacji chromatografu gazowego do analizy zawartości H2, O2, N2, CO, CO2, CnHm w gazach wylotowych za ogniwem paliwowym.

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 31/10/2018 09:06

Nr sprawy: MEiL 1130ZP391.1667.2018
Nr w BZP:
Termin składania ofert: 16/11/2018 12:00
Miejsce składania ofert: Wiadomość zawierająca ofertę wraz zaparafowanymi załącznikami powinna być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: odybinski@itc.pw.edu.pl z dopiskiem w temacie: „Dostawa chromatografu gazowego do Laboratorium Ogniw Paliwowych”


Dostarczenie, uruchomienie i szkolenie z eksploatacji chromatografu gazowego do analizy zawartości H2, O2, N2, CO, CO2, CnHm w gazach wylotowych za ogniwem paliwowym.


Załączniki

application/pdf informacja o wyborze oferty (59,40 kB, 29/11/2018 10:28)
application/pdf zapytanie nr 3 (54,41 kB, 8/11/2018 13:00)
application/pdf zapytanie nr 2 (53,78 kB, 8/11/2018 13:00)
application/pdf ZAPYTANIE NR 1 (42,38 kB, 31/10/2018 13:09)
application/pdf zapytanie ofertowe (529,73 kB, 31/10/2018 09:08)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document zapytanie wersja edytowalna (59,19 kB, 31/10/2018 09:06)