Dostawa aparatury badawczej

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 8/10/2018 14:19

Nr sprawy: ITLIMS MEiL 1130.ZP.391.2.1365/2018
Nr w BZP:
Termin składania ofert: 18/10/2018 12:00
Miejsce składania ofert:


Dostawa aparatury badawczej: maszyny do kontroli stanu pojazdu.


Załączniki

application/pdf Informacja o wyborze oferty (1,93 MB, 15/11/2018 11:56)
application/pdf Załączniki (138,86 kB, 8/10/2018 14:20)
application/pdf Zapytanie (93,86 kB, 8/10/2018 14:20)