Bez stosowania ustawy


Dostawa stacji szybkiego prototypownia

Nr sprawy: ITLiMS.391058 (1658) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 10/12/2015 11:00

Dostawa stacji szybkiego prototypowania w związku z realizacją projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych" Nr POIG.02.02.00-14-022/09” dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Zakup oprogramowania

Nr sprawy: POIG.02.02.00-14-022 66/2015 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 10/12/2015 10:00

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania - kompilatora Intel Parallel Studio XE Cluster Edition w wersji akademickiej, w skład którego wchodzić będzie zestaw narzędzi dedykowanych na procesory Intel będące podstawowym źródłem mocy obliczeniowej systemu HPC Zamawiającego w związku z realizacją projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych" Nr POIG.02.02.00-14-022/09” dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Nagranie filmu promocyjnego

Nr sprawy: POIG.02.02.00-14-022 64/2015 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 7/12/2015 10:00

Nagranie filmu promocyjnego w związku z realizacją projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych" Nr POIG.02.02.00-14-022/09” dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa obrabiarki warsztatowej

Nr sprawy: 7/BEWIR/2015 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 4/12/2015 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „BEWIR - System bezpieczeostwa lekkich wiropłatów”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę obrabiarki warsztatowej.


Dostawa wyważarki dynamicznej

Nr sprawy: 6/BEWIR/2015 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 4/12/2015 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „BEWIR - System bezpieczeństwa lekkich wiropłatów”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę wyważarki dynamicznej.


Zakup kompletów łopatek turbin do badań ciśnieniowych oraz wizualizacyjnych

Nr sprawy: ITLiMS 39.103215 (1823) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 4/12/2015 12:00

Zakup kompletów łopatek turbin do badań ciśnieniowych oraz wizualizacyjnych w związku z realizacją projektu „Zaawansowany zespół turbiny niskiego ciśnienia o podwyższonej sprawności” INNOLOT/I/11/NCBR/2014 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Zakup i dostawa zaworu elektromagnetycznego kompatybilnego z wysoko-stężonym nadtlenkiem wodoru (HTP)

Nr sprawy: MEiL.1130.ZP.391.2.1852.2015 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 1/12/2015 12:00

W związku z realizacją projektu badawczego PBS „System nawigacji wzajemnej satelitów na potrzeby ich serwisowania na orbicie oraz lotu w formacji” prowadzonego przez Lidera Konsorcjum na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej i planowanego zakupu zaworu elektromagnetycznego oraz kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup zaworu elektromagnetycznego kompatybilnego z wysoko-stężonym nadtlenkiem wodoru (HTP).


Rejestrator sygnałów analogowych

Nr sprawy: 5/BEWIR/2015 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 30/11/2015 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „BEWIR - System bezpieczeństwa lekkich wiropłatów”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę 1 sztuki rejestratora sygnałów analogowych.


Dostawa gazomierza

Nr sprawy: 7/2015-POKL 04.01.02/00/045/12 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 1/12/2015 10:00

Kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę gazomierza


Zakup oprogramowania Maple

Nr sprawy: ITLiMS 39.91215 (1627) | Nr w BZP: nie dotyczy | Termin składania ofert: 3/11/2015 10:00

Zakup oprogramowania Maple w związku z realizacją projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych" Nr POIG.02.02.00-14-022/09” dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa specjalistycznej sondy scyntylacyjnej do pomiarów skażeń powierzchniowych promieniowaniem alfa

Nr sprawy: ITC-2 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 30/10/2015 10:00

Dostawa specjalistycznej sondy scyntylacyjnej do pomiarów skażeń powierzchniowych promieniowaniem alfa dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Dostawa źródeł powierzchniowych promieniowania beta

Nr sprawy: ITC-1 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 30/10/2015 10:00

Dostawa źródeł powierzchniowych promieniowania beta dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Usługa cateringowa w dniu 03.12.2015r.

Nr sprawy: 2/PRD/2015 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 28/10/2015 10:00

Kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na organizację cateringu podczas konferencji w dniu 3 grudnia 2015r. w godz. 9:00-17:00


Zakup i dostawa zbiornika ciśnieniowego do istniejącej instalacji sprężonego powietrza

Nr sprawy: ITLiMS 39.798.15 (1443) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 30/10/2015 10:00

Zakup i dostawa zbiornika ciśnieniowego do istniejącej instalacji sprężonego powietrza w związku z realizacją projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych" Nr POIG.02.02.00-14-022/09 oraz dotacją projakościową dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Zakup oprogramowania TecPlot Academic Suite

Nr sprawy: ITLiMS 39.790.15 (1422) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 20/10/2015 10:00

Zakup oprogramowania TecPlot Academic Suite w związku z realizacją projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych" Nr POIG.02.02.00-14-022/09” dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Oscyloskop

Nr sprawy: - | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 16/10/2015 12:00

W związku z modernizacją laboratorium elektroniki znajdującego się na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej i planowanego zakupu aparatury oraz kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwracamy się z prośba o przedstawienie oferty cenowej na zakup oscyloskopu zgodnie z załączonym opisem.


Wykonanie i dostawa elementów komory badawczej

Nr sprawy: MEiL.ZP.391.2.1444.2015 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 6/10/2015 23:59

Wykonanie i dostawa elementów komory badawczej w związaku z relizacją projektu NCN OPUS o nr. UMO-2012/07/B/ST8/03632.


Usługa cateringowa w dniu 14.11.2015 r.

Nr sprawy: 6/2015-POKL 04.01.02/00/045/12 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 29/09/2015 10:00

W związku z realizacją projektu nr POKL-04.01.02-00-045/12, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, proszę o przygotowanie oferty na organizację cateringu podczas pikniku dla studentów IV roku kierunku energetyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Projekt, wykonanie, kalibracja stanowiska pomiarowego do badań modeli turbin wiatrowych w tunelu zmiennej turbulencji

Nr sprawy: ITLiMS39.916.15 (1287) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 29/09/2015 10:00

Projekt, wykonanie, kalibracja stanowiska pomiarowego do badań modeli turbin wiatrowych w tunelu zmiennej turbulencji w ramach realizacji projektu pt. "Opracowanie i wdrożenie technologii Małych Elektrowni Wiatrowych o mocach 5kW i 10kW" GEKON1/04/213398/22/2014


Usługa autokarowa 01-11.11.2015

Nr sprawy: 5/2015-POKL 04.01.02/00/045/12 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 22/09/2015 10:00

W związku z realizacją projektu nr POKL-04.01.02-00-045/12, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na wyjazd naukowy dla studentów IV roku kierunku energetyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.