Bez stosowania ustawy


Zakup części serwisowych i przeprowadzenie diagnostyki lasera w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016

Nr sprawy: ITLiMS.260.390.2017 (783) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 14/07/2017 13:00

UWAGA - zmiana terminu składania ofert - 21.07.2017 r. godz. 11.00

W związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Zakup części serwisowych i przeprowadzenie diagnostyki lasera.


Przegląd i kalibrację analizatora spalin TESTO 350 wraz z dostawą cel

Nr sprawy: ITLiMS.260.303.2017 (606) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 19/05/2017 10:00

Przegląd i kalibracja analizatora spalin TESTO 350 wraz z dostawą cel w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


wykonanie aktualnej wyceny wartości Laboratorium KAPE dla Instytutu Techniki Cieplej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 2/211/2017/ITC | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 12/05/2017 10:00

wykonanie aktualnej wyceny wartości Laboratorium KAPE dla Instytutu Techniki Cieplej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Przegląd i kalibracja analizatora spalin TESTO 350 wraz z dostawą cel w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016

Nr sprawy: ITLiMS.260.68.2017-4 (139) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 4/05/2017 10:00

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Przegląd i kalibracja analizatora spalin TESTO 350 wraz z dostawą cel w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawski


Przegląd i kalibracja analizatora spalin TESTO 350 wraz z dostawą cel w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016

Nr sprawy: ITLiMS.260.68.2017-3 (139) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 20/04/2017 14:30

Przegląd i kalibracja analizatora spalin TESTO 350 wraz z dostawą cel w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa profili i kątowników

Nr sprawy: ITLiMS.260.260.263.2017 (520) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 20/04/2017 14:00

Dostawa profili i kątowników w związku z realizacją projektu „Zaawansowany zespół turbiny niskiego ciśnienia o podwyższonej sprawności” INNOLOT/I/11/NCBR/2014 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Uzupełnienie stanowiska pomiarowego dla szybkiej kamery w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016

Nr sprawy: ITLiMS.260.184.2017 | Nr w BZP: nie dotyczy | Termin składania ofert: 30/03/2017 10:00

Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia

Uzupełnienie stanowiska pomiarowego dla szybkiej kamery w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


wykonanie aktualnej wyceny wartości Laboratorium KAPE dla Instytutu Techniki Cieplej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 1/211/2017/ITC | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 29/03/2017 10:00

wykonanie aktualnej wyceny wartości Laboratorium KAPE dla Instytutu Techniki Cieplej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa silników spalinowych

Nr sprawy: ITLiMS 260.84.2017 (165) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 8/03/2017 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „Monica”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę silników spalinowych do modeli latających.


Przegląd i kalibracja analizatora spalin TESTO 350 wraz z dostawą cel w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016

Nr sprawy: ITLiMS.260.68.2017-2 (139) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 27/02/2017 10:00

Przegląd i kalibracja analizatora spalin TESTO 350 wraz z dostawą cel w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Przegląd i kalibracja analizatora spalin TESTO 350 wraz z dostawą cel w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016

Nr sprawy: ITLiMS.260.68.2017 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 15/02/2017 10:00

Przegląd i kalibracja analizatora spalin TESTO 350 wraz z dostawą cel w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa autopilotów

Nr sprawy: ITLiMS 260.53.2017 (116) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 14/02/2017 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „Monica”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę autopilotów.


Modernizacja oraz serwis drukarki 3D o polu roboczym 600x500x500 w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016

Nr sprawy: ITLiMS.260.45.2017 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 9/02/2017 10:00

Modernizacja oraz serwis drukarki 3D o polu roboczym 600x500x500 w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawę środków czyszczących oraz przyborów do utrzymania czystości dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: zo/1/2017 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 17/01/2017 10:00


Dostawę środków czyszczących oraz przyborów do utrzymania czystości dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Terenowy Poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim

Nr sprawy: brak | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 3/01/2017 12:00

W związku z realizacją projektu „Terenowy Poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” oraz kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie architektonicznego projektu budowlanego o nazwie: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatów ZSP na laboratorium w ramach projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim, laboratorium przy ul. Mazowieckiej w Przasnyszu wraz z zagospodarowaniem terenu.


Dostawa systemu mobilnych kamer cyfrowych z osprzętem

Nr sprawy: 39.823.16 (1558) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 15/12/2016 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej (Współwykonawca) projektem „Napęd hybrydowy wykorzystujący ogniwa paliwowe lekkiego statku powietrznego”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę systemu mobilnych kamer cyfrowych z osprzętem (stanowiących elementy systemu wizualizacji danych), których specyfikację opisano w dalszej części niniejszego Zapytania.


Dostawa ręcznej kamery cyfrowej wraz z osprzętem

Nr sprawy: 39.830.16 (1568) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 15/12/2016 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej (Współwykonawca) projektem „Napęd hybrydowy wykorzystujący ogniwa paliwowe lekkiego statku powietrznego”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę ręcznej kamery cyfrowej wraz z osprzętem (stanowiących elementy systemu wizualizacji danych), których specyfikację opisano w dalszej części niniejszego Zapytania.


Przeprowadzenie szkoleń dla grupy studentów z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Nr sprawy: 2/2016/SKAP-NzN | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 16/09/2016 09:00

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dla grupy studentów z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej szkoleń z zakresu oprogramowania ANSYS oraz serii szkoleń - warsztatów z wytwarzania struktur kompozytowych.

Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Dostawa czujników temperatury wraz z akcesoriami

Nr sprawy: MEiL 1130.ZP.391.2.1321.2016 | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 22/08/2016 12:00

W związku z realizacją projektu badawczego PBS „Badania wysokosprawnego silnika wykorzystującego technologię HCCI do zastosowań w energetyce rozproszonej” prowadzonego w Instytucie Techniki Cieplnej, Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej i planowanego zakupu czujników temperatury wraz z akcesoriami oraz kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę czujników temperatury zgodnie z załączonym opisem.


Dostawa materiałów do laminowania,

Nr sprawy: ITLIMS 39.502.16 (943) | Nr w BZP: | Termin składania ofert: 18/08/2016 12:00

W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „Monica”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę materiałów do laminowania.