dostarczenie układu akwizycji danych do laboratorium termodynamiki i wymiany ciepła dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 9/04/2019 08:47

Nr sprawy: MEiL 1130.ZP.391.2.494.2019
Nr w BZP:
Termin składania ofert: 17/04/2019 12:00
Miejsce składania ofert: Koperta zawierająca ofertę wraz zaparafowanymi załącznikami powinna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Instytut Techniki Cieplnej PW, ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, pokój nr 8, z dopiskiem na kopercie: „Dostawa układu akwizycji danych do laboratorium termodynamiki i wymiany ciepła dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.”


dostarczenie układu akwizycji danych do laboratorium termodynamiki i wymiany ciepła dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Załączniki

application/pdf informacja o wyborze oferty (47,49 kB, 26/04/2019 10:16)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document zapytanie-wersja edytowalna-załaczniki (73,57 kB, 9/04/2019 08:49)
application/pdf zapytanie ofertowe (707,86 kB, 9/04/2019 08:48)