Dostawa mikroskopu do robienia zdjęć powierzchniom materiałów nie przepuszczających światło.

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 16/04/2019 15:27

Nr sprawy: ZAPYTANIE OFERTOWE nr MEiL 1130 ZP 391.2.586.2019
Nr w BZP:
Termin składania ofert: 25/04/2019 12:00
Miejsce składania ofert: Koperta zawierająca ofertę wraz zaparafowanymi załącznikami powinna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Instytut Techniki Cieplnej PW, ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, pokój nr 8, z dopiskiem na kopercie: „Dostawa mikroskopu do robienia zdjęć powierzchniom materiałów nie przepuszczających światło”


Dostawa mikroskopu do robienia zdjęć powierzchniom materiałów nie przepuszczających światło.


Załączniki

application/pdf unieważnienie zapytania ofertowego (63,29 kB, 11/06/2019 13:18)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document wersja edytowalna (79,27 kB, 16/04/2019 15:28)
application/pdf zapytanie ofertowe (576,05 kB, 16/04/2019 15:27)