Realizacja części prac merytorycznych projektu pod tytułem „Badanie oraz przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą, który Zamawiający realizuje jako członek konsorcjum w ramach Programu „Srodowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 7/05/2019 15:21

Nr sprawy: MEiL 1130.ZP.391.2.553B.2019
Nr w BZP:
Termin składania ofert: 14/05/2019 12:00
Miejsce składania ofert: Instytut Techniki Cieplnej PW, ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, pokój nr 8, z dopiskiem na kopercie: „Realizacja części prac merytorycznych projektu pod tytułem „Badanie oraz przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą, który Zamawiający realizuje jako członek konsorcjum w ramach Programu „Srodowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG. Oferty składane drogą elektroniczną powinny być wysłane na adres: dotora.chwieduk@itc.pw.edu.pl


Realizacja części prac merytorycznych projektu pod tytułem „Badanie oraz przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą, który Zamawiający realizuje jako członek konsorcjum w ramach Programu „Srodowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.


Załączniki

application/pdf informacja o wyborze oferty (51,89 kB, 17/05/2019 12:57)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZAPYTANIE OFERTOWE (83,86 kB, 7/05/2019 15:23)