dostawę mikroskopu do robienia zdjęć powierzchniom materiałów nie przepuszczających światło.

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 11/06/2019 13:59

Nr sprawy: MEiL 1130 ZP 391.2.586(2).2019
Nr w BZP:
Termin składania ofert: 24/06/2019 12:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć w formie pisemnej do dnia 24.06.2019r. do godziny 12.00 (oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywana zgodnie z treścią art. 84 ust. 2 ustawy) Koperta zawierająca ofertę wraz zaparafowanymi załącznikami powinna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Instytut Techniki Cieplnej PW, ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, pokój nr 8, z dopiskiem na kopercie: „Dostawa mikroskopu do robienia zdjęć powierzchniom materiałów nie przepuszczających światło”


dostawę mikroskopu do robienia zdjęć powierzchniom materiałów nie przepuszczających światło.


Załączniki

application/pdf INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (74,12 kB, 26/06/2019 11:51)
application/pdf zapytanie ofertowe (831,83 kB, 11/06/2019 14:06)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document zapytanie ofertowe-wersja edytowalna (157,89 kB, 11/06/2019 13:59)