Dostawę środków czyszczących oraz przyborów do utrzymania czystości dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

zamówienia publiczne  (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 21/03/2019 13:20

Nr sprawy: : MEiL1130.ZP.391.2.159a.2019
Nr w BZP:
Termin składania ofert: 27/03/2019 10:00
Miejsce składania ofert: Politechnika Warszawska, Gmach Techniki Cieplnej, 00-665 Warszawa , ul. Nowowiejska 21/25 pokój 8.


Załączniki