dostarczenie stanowiska laboratoryjnego do badania małych silników rakietowych.

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 15/03/2019 09:54

Nr sprawy: MEiL 1130ZP391.347.2019
Nr w BZP:
Termin składania ofert: 25/03/2019 12:00
Miejsce składania ofert: Koperta zawierająca ofertę wraz zaparafowanymi załącznikami powinna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Instytut Techniki Cieplnej PW, ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, pokój nr 8, z dopiskiem na kopercie: „Dostawa stanowiska laboratoryjnego do badania małych silników rakietowych”


dostarczenie stanowiska laboratoryjnego do badania małych silników rakietowych.


Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document wersja edytowalna- załączniki (62,83 kB, 15/03/2019 10:19)
application/pdf ZAPYTANIE OFERTOWE (581,79 kB, 15/03/2019 09:56)