dostawę miniaturowego silnika turbo-odrzutowego GTM-140.

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 15/03/2019 10:22

Nr sprawy: MEiL 1130ZP391.350.2019
Nr w BZP:
Termin składania ofert: 25/03/2019 12:00
Miejsce składania ofert: Koperta zawierająca ofertę wraz zaparafowanymi załącznikami powinna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Instytut Techniki Cieplnej PW, ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, pokój nr 8, z dopiskiem na kopercie: „Dostawa miniaturowego silnika turbo-odrzutowego GTM-140”


dostawę miniaturowego silnika turbo-odrzutowego GTM-140.


Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document zapytanie-wersja edytowalna-załączniki (60,65 kB, 15/03/2019 10:24)
application/pdf zapytanie ofertowe (585,98 kB, 15/03/2019 10:22)