Realizację części prac projektu „Badanie oraz przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą” pod tytułem: „Przeprowadzenie wewnętrznej linii zasilającej WLZ do zasilenia Przedpaleniska i kotła odzysknicowego WU-10”w ramach Programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 16/07/2019 14:12

Nr sprawy: MEiL 1130.ZP.391.2.1269.2019
Nr w BZP:
Termin składania ofert: 23/07/2019 12:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia 23.07. 2019r. do godziny 12.00 (oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywana zgodnie z treścią art. 84 ust. 2 ustawy) Koperta zawierająca ofertę wraz zaparafowanymi załącznikami powinna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Instytut Techniki Cieplnej PW, ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, pokój nr 8, z dopiskiem na kopercie: Realizacja części prac merytorycznych projektu pod tytułem „Badanie oraz przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą” pod tytułem: „Przeprowadzenie wewnętrznej linii zasilającej WLZ do zasilenia Przedpaleniska i kotła odzysknicowego WU-10” w ramach Programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG. Oferty składane drogą elektroniczną powinny być wysłane na adres: dotora.chwieduk@itc.pw.edu.pl


Realizację części prac projektu „Badanie oraz przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą” pod tytułem: „Przeprowadzenie wewnętrznej linii zasilającej WLZ do zasilenia Przedpaleniska i kotła odzysknicowego WU-10”w ramach Programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.


Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document informacja o wyborze oferty (48,87 kB, 25/07/2019 13:08)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document wersja edytowalna (63,06 kB, 16/07/2019 14:13)
application/pdf zapytanie ofertowe (578,94 kB, 16/07/2019 14:13)