Przetestowanie rzeczywistego modelu skrzydła motyla na własnym stanowisku pomiarowym wraz z wykonaniem modelu na podstawie dostarczonych wytycznych

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 10/07/2019 14:01

Nr sprawy: MEIL 1130 ZP3912/1063/2019
Nr w BZP:
Termin składania ofert: 17/07/2019 12:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 17.07. 2019r. do godziny 12.00 (oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywana zgodnie z treścią art. 84 ust. 2 ustawy) Wiadomość zawierająca ofertę w formie elektronicznej (skan oferty) wraz zaparafowanymi załącznikami powinna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, z dopiskiem w tytule: „Oferta na przetestowanie rzeczywistego modelu skrzydła motyla na własnym stanowisku pomiarowym wraz z wykonaniem modelu na podstawie dostarczonych wytycznych”


Przetestowanie rzeczywistego modelu skrzydła motyla na własnym stanowisku pomiarowym wraz z wykonaniem modelu na podstawie dostarczonych wytycznych


Załączniki

application/msword wersja edytowalna (133,50 kB, 10/07/2019 14:02)
application/pdf zapytanie ofertowe (493,32 kB, 10/07/2019 14:01)