Przebudowę budynku ITC w zakresie przedzielenia czytelni w Bibliotece Wydziału MEiL PW w Warszawie przy ulicy Nowowiejskiej 21/25

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 8/07/2019 14:46

Nr sprawy: MEiL.1130.ZP.391.2.1040/2019
Nr w BZP:
Termin składania ofert: 18/07/2019 10:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 18.07.2019 r. do godziny 10.00. Wiadomość zawierająca ofertę wraz zaparafowanymi załącznikami powinna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres e-mail: joanna.suska@pw.edu.pl z dopiskiem w temacie: „Oferta na przebudowę budynku ITC w zakresie przedzielenia czytelni w Bibliotece Wydziału MEiL PW w Warszawie, ul Nowowiejska 21/25.”


Przebudowę budynku ITC w zakresie przedzielenia czytelni w Bibliotece Wydziału MEiL PW w Warszawie przy ulicy Nowowiejskiej 21/25


Załączniki

application/pdf rysunki 2 (181,80 kB, 8/07/2019 14:54)
application/pdf rysunki 1 (792,47 kB, 8/07/2019 14:54)
application/pdf projekt (675,08 kB, 8/07/2019 14:54)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document zapytanie-wersja edytowalna (92,98 kB, 8/07/2019 14:48)
application/pdf zapytanie ofertowe (1014,37 kB, 8/07/2019 14:47)
application/pdf pozwolenie na budowe 2 (218,94 kB, 8/07/2019 14:46)
application/pdf pozwolenie na budowe 1 (147,43 kB, 8/07/2019 14:46)
application/pdf przedmiar (190,73 kB, 8/07/2019 14:46)