programowalne stanowisko do badania jednostek napędowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 12/08/2019 09:36

Nr sprawy: ITLiMS260.488.2019.894 z dnia 08.08.2019r.
Nr w BZP:
Termin składania ofert: 21/08/2019 12:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy przesłać na adres: tbarczak@meil.pw.edu.pl


programowalne stanowisko do badania jednostek napędowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Załączniki

application/pdf Unieważnienie (326,55 kB, 11/09/2019 19:34)
application/pdf zapytanie ofertowe (527,22 kB, 12/08/2019 09:40)
application/msword zapytanie ofertowe wersja edytowalna (152,00 kB, 12/08/2019 09:36)