Stanowisko naukowe z modułem Arduino do badania komunikacji roju rekonfigurowalnych Małych Robotów Mobilnych

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 12/07/2019 09:34

Nr sprawy: ITLiMS260.425.2019.807
Nr w BZP:
Termin składania ofert: 22/07/2019 12:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 22.07. 2019r. do godziny 12.00 (oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywana zgodnie z treścią art. 84 ust. 2 ustawy) Wiadomość zawierająca ofertę w formie elektronicznej (skan oferty) wraz zaparafowanymi załącznikami powinna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, z dopiskiem w tytule: „Oferta na Stanowisko naukowe z modułem Arduino do badania komunikacji roju rekonfigurowalnych Małych Robotów Mobilnych” Oferty należy przesłać na adres: itlims@meil.pw.edu.pl


Stanowisko naukowe z modułem Arduino do badania komunikacji roju rekonfigurowalnych Małych Robotów Mobilnych


Załączniki

application/pdf zapytanie ofertowe (546,54 kB, 12/07/2019 09:36)
application/msword zapytanie ofertowe wersja edytowalna (155,00 kB, 12/07/2019 09:35)