Dostawa kamery termowizyjnej w związku z realizacją projektu nr POIR. 01.01.01-00-0188/20, pn.: „Opracowanie innowacyjnych systemów geotermalnych opartych o nowe sondy o podwyższonej efektywności wymiany ciepła do zastosowań w gruntowych pionowych wymiennikach ciepła” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 8/07/2021 09:30

Nr sprawy: MELBDZ.261.29.2021
Nr w BZP: 2021/BZP 00107854/01
Identyfikator postępowania: 9e7a6e7f-080f-4224-9e66-5cf2075ee9ae
Link do postępowania: Dostawa kamery termowizyjnej w związku z realizacją projektu nr POIR. 01.01.01-00-0188/20, pn.: „Opracowanie innowacyjnych systemów geotermalnych opartych o nowe sondy o podwyższonej efektywności wymiany ciepła do zastosowań w gruntowych pionowych wymiennikach ciepła” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Termin składania ofert: 21/07/2021 12:00


Dostawa kamery termowizyjnej w związku z realizacją projektu nr POIR. 01.01.01-00-0188/20,
pn.: „Opracowanie innowacyjnych systemów geotermalnych opartych o nowe sondy o podwyższonej efektywności wymiany ciepła do zastosowań w gruntowych pionowych wymiennikach ciepła” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Załączniki

application/pdf ogłoszenie o wykonaniu umowy (53,80 kB, 13/08/2021 10:06)
application/pdf ogłoszenie o wyniku postępowania (62,07 kB, 3/08/2021 10:37)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document informacja o wyborze oferty (156,96 kB, 26/07/2021 11:00)
application/msword zestawienie ofert (33,50 kB, 21/07/2021 13:23)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document swz (190,23 kB, 8/07/2021 12:12)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (12,28 kB, 8/07/2021 09:31)
application/pdf OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (93,68 kB, 8/07/2021 09:30)