Przetargi


Dostawa masztów kratownicowych wraz z urządzeniami do odbioru sygnałów i komunikacji na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Nr sprawy: 104-1132-2020 | Nr w BZP: 2020/S 248-616517 | Termin składania ofert: 22/02/2021 12:00


Zakup oprogramowania do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 107-1132-2020 | Nr w BZP: 769336-N-2020 | Termin składania ofert: 19/01/2021 10:00

Zakup oprogramowania do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa kamer mobilnych do Laboratorium UAV Współdziałanie w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 106-1132-2020 | Nr w BZP: 768987-N-2020 | Termin składania ofert: 28/01/2021 10:00

Dostawa kamer mobilnych do Laboratorium UAV Współdziałanie w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawę komputera przenośnego do symulatora BSP wraz z elementami dodatkowymi w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 103-1132-2020 | Nr w BZP: 768956-N-2020 | Termin składania ofert: 20/01/2021 10:00

dostawę komputera przenośnego do symulatora BSP wraz z elementami dodatkowymi w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawę kompletu zmodyfikowanych skrzydeł na potrzeby realizacji projektu pn. „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 102-1132-2020 | Nr w BZP: 768926-N-2020 | Termin składania ofert: 19/01/2021 12:00

Dostawę kompletu zmodyfikowanych skrzydeł na potrzeby realizacji projektu pn. „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa Skanera XRay CT na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Nr sprawy: 101-1132-2020 | Nr w BZP: 202/S 247-610849 | Termin składania ofert: 4/02/2021 12:00


dostawę artykułów biurowych dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 105-1131-2020 | Nr w BZP: 765320-N-2020 | Termin składania ofert: 17/12/2020 10:00

dostawę artykułów biurowych dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 97-1130-2020 | Nr w BZP: 763594-N-2020 | Termin składania ofert: 15/12/2020 10:00

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 100-1131-2020 | Nr w BZP: 761636-N-2020 | Termin składania ofert: 10/12/2020 10:00

dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawę artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 98-1130-2020 | Nr w BZP: 761020-N-2020 | Termin składania ofert: 9/12/2020 10:00

dostawę artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


zakup termostatu programowalnego w związku z realizacją zadań w ramach projektu nr POIR. 04.01.04-00-0100/17 pn. „Innowacyjne zmiennofazowe magazyny ciepła i chłodu w nowoczesnej instalacji ciepła sieciowego” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 99-1131-2020 | Nr w BZP: 760721-N-2020 | Termin składania ofert: 18/12/2020 10:00

zakup termostatu programowalnego w związku z realizacją zadań w ramach projektu nr POIR. 04.01.04-00-0100/17 pn. „Innowacyjne zmiennofazowe magazyny ciepła i chłodu w nowoczesnej instalacji ciepła sieciowego” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 94-1131-2020 | Nr w BZP: 615959-N-2020 | Termin składania ofert: 3/12/2020 10:00

dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawę artykułów biurowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 95-1132-2020 | Nr w BZP: 615314-N-2020 | Termin składania ofert: 8/12/2020 10:00

dostawę artykułów biurowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 85-1132-2020 | Nr w BZP: 615302-N-2020 | Termin składania ofert: 3/12/2020 10:00

dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa dodatkowych elementów, części zapasowych oraz materiałów eksploatacyjnych – zadanie 1 oraz wyposażenia warsztatowego – zadanie 2 do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 79-1132-2020 | Nr w BZP: 615287-N-2020 | Termin składania ofert: 21/12/2020 10:30

Dostawa dodatkowych elementów, części zapasowych oraz materiałów eksploatacyjnych – zadanie 1 oraz wyposażenia warsztatowego – zadanie 2 do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


zakup: Stanowiska niwelacji, stabilizacji oraz testów wytrzymałościowych – zadanie 1 oraz Stanowiska integracji systemów elektronicznych – zadanie 2 do Warsztatu lotniczego na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 91-1132-220 | Nr w BZP: 614420-N-2020 | Termin składania ofert: 10/12/2020 10:00

zakup: Stanowiska niwelacji, stabilizacji oraz testów wytrzymałościowych – zadanie 1 oraz Stanowiska integracji systemów elektronicznych – zadanie 2 do Warsztatu lotniczego na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa stacji roboczych do Laboratorium Monitorowania Obszaru powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17. do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 90-1132-2020 | Nr w BZP: 614407-N-2020 | Termin składania ofert: 9/12/2020 10:00

Dostawa stacji roboczych do Laboratorium Monitorowania Obszaru powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17. do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia oraz egzaminu dla studentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych w związku z realizacją zadania nr 14 projektu „NERW 2 PW Nauka – Edukacja – Rozwój –Współpraca” . Usługa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nr sprawy: 89-1130-2020 | Nr w BZP: 613056-N-2020 | Termin składania ofert: 7/12/2020 10:00


Przeprowadzenie 3 specjalistycznych szkoleń oraz egzaminów dla studentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych, cieplnych i gazowych w ramach projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”. Usługa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Nr sprawy: 88-1130-2020 | Nr w BZP: 613003-N-2020 | Termin składania ofert: 7/12/2020 10:00


Dostawa komputerów pokładowych do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 87-1132-2020 | Nr w BZP: 612511-N-2020 | Termin składania ofert: 1/12/2020 10:00