Przetargi


Dostawa wyciągarki wraz z wyposażeniem do Laboratorium Systemów lotniczych i autonomicznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych” RPMA.01.01.00-14-e214/20 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MELBDZ.261.9.2021 | Nr w BZP: 2021/BZP 00096788/01 | Termin składania ofert: 14/07/2021 12:00

Dostawa wyciągarki wraz z wyposażeniem do Laboratorium Systemów lotniczych i autonomicznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych” RPMA.01.01.00-14-e214/20 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa załogowej platformy badawczej do Laboratorium Systemów lotniczych i autonomicznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych” RPMA.01.01.00-14-e214/20 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MELBDZ.261.4.2021 | Nr w BZP: 2021/BZP 00096500/01 | Termin składania ofert: 13/07/2021 12:00

Dostawa załogowej platformy badawczej do Laboratorium Systemów lotniczych i autonomicznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych” RPMA.01.01.00-14-e214/20 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Zakup stacji roboczych do obliczeń numerycznych i prac projektowych (6 sztuk) w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MELBDZ.261.18.2021 | Nr w BZP: 2021/S 118-309553 | Termin składania ofert: 22/07/2021 12:00

Zakup stacji roboczych do obliczeń numerycznych i prac projektowych (6 sztuk) w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa okularów VR wraz z osprzętem do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MELBDZ.261.24.2021 | Nr w BZP: 2021/BZP 00086718/01 | Termin składania ofert: 30/06/2021 12:00

Dostawa okularów VR wraz z osprzętem do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Zakup podzespołów mechanicznych do budowy śmigłowców bezzałogowych – zadanie 1, materiałów do budowy śmigłowców bezzałogowych – zadanie 2 , wyposażenia elektronicznego do śmigłowców bezzałogowych – zadanie 3 do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17. dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MELBDZ.261.21.2021 | Nr w BZP: 2021/BZP 00081797/01 | Termin składania ofert: 29/06/2021 12:00

Zakup podzespołów mechanicznych do budowy śmigłowców bezzałogowych – zadanie 1, materiałów do budowy śmigłowców bezzałogowych – zadanie 2 , wyposażenia elektronicznego do śmigłowców bezzałogowych – zadanie 3 do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17. dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Usługi szkoleniowe z zakresu programowania sterowników silnika, chip tuningu silnika, wsparcia dla badań silników spalinowych oraz nauki oprogramowania pozwalającego na modyfikację parametrów pracy jednostek napędowych w ramach projektu „Projekt bolidu wyścigowego startującego w międzynarodowych zawodach Formuła Student” w ramach programu “Najlepsi z Najlepszych 4.0 dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Nr sprawy: MELBDZ.261.20.2021 | Nr w BZP: 2021/BZP 00079412/01 | Termin składania ofert: 18/06/2021 12:00

Usługi szkoleniowe z zakresu programowania sterowników silnika, chip tuningu silnika, wsparcia dla badań silników spalinowych oraz nauki oprogramowania pozwalającego na modyfikację parametrów pracy jednostek napędowych w ramach projektu „Projekt bolidu wyścigowego startującego w międzynarodowych zawodach Formuła Student” w ramach programu “Najlepsi z Najlepszych 4.0 dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.


Stanowisko narzędzi i urządzeń do wytwarzania, remontów elementów konstrukcji lotniczych i budowy stanowisk badawczych w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MELBDZ.261.14.2021 | Nr w BZP: 2021/BZP 00075654/01 | Termin składania ofert: 6/07/2021 12:00

Stanowisko narzędzi i urządzeń do wytwarzania, remontów elementów konstrukcji lotniczych i budowy stanowisk badawczych
w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa: elementów zasilających oraz elementów elektronicznych – zadanie 1, oraz elementów do stanowiska badania algorytmów i współdziałania obiektów – zadanie 2, do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MELBDZ.261.17.2021 | Nr w BZP: 2021/BZP 00075528/01 | Termin składania ofert: 22/06/2021 12:00

Dostawa: elementów zasilających oraz elementów elektronicznych – zadanie 1, oraz elementów do stanowiska badania algorytmów i współdziałania obiektów – zadanie 2, do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa kamer mobilnych do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MELBDZ.261.15.2021 | Nr w BZP: 2021/BZP 00071411/01 | Termin składania ofert: 11/06/2021 12:00

Dostawa kamer mobilnych do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa wyposażenia do Laboratorium UAV Współdziałanie – 4 zadania, w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17

Nr sprawy: MELBDZ.261.16.2021 | Nr w BZP: 2021/BZP 00070769/01 | Termin składania ofert: 10/06/2021 12:00

Dostawa wyposażenia do Laboratorium UAV Współdziałanie – 4 zadania, w ramach realizacji
projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim”
RPMA.01.01.00-14-9875/17


Zakup podzespołów mechanicznych do budowy śmigłowców bezzałogowych – zadanie 1, materiałów do budowy śmigłowców bezzałogowych – zadanie 2 , wyposażenia elektronicznego do śmigłowców bezzałogowych – zadanie 3 do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17. dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Nr sprawy: MELBDZ.261.10.2021 | Nr w BZP: 2021/BZP 00064318/01 | Termin składania ofert: 7/06/2021 12:00


Zakup i instalacja wyposażenia – Laboratorium samolotów i bezzałogowców w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MELBDZ.261.12.2021 | Nr w BZP: 2021/BZP 00064158/01 | Termin składania ofert: 9/06/2021 12:00

Zakup i instalacja wyposażenia – Laboratorium samolotów i bezzałogowców
w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa radiostacji wraz z osprzętem do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MELBDZ.261.8.2021 | Nr w BZP: 2021/BZP 00063679/01 | Termin składania ofert: 2/06/2021 12:00

Dostawa radiostacji wraz z osprzętem do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Zakup plotera do wycinania formatek preimpregnatów w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Nr sprawy: MELBDZ.261.7.2021 | Nr w BZP: 2021/BZP 00063499/01 | Termin składania ofert: 2/06/2021 12:00


Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MELBDZ.261.3.2021 | Nr w BZP: 2021/S 098-253596 | Termin składania ofert: 24/06/2021 12:00

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MELBDZ.261.1.2021 | Nr w BZP: 2021/S 096-250379 | Termin składania ofert: 23/06/2021 12:00

Dostawa artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Zakup i instalacja wyposażenia – Laboratorium samolotów i bezzałogowców w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: MELBDZ.261.2.2021 | Nr w BZP: 2021/BZP 00026988/01 | Termin składania ofert: 29/04/2021 12:00

Zakup i instalacja wyposażenia – Laboratorium samolotów i bezzałogowców
w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawę elementów elektrycznych i elektronicznych Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 110-1132-2020 | Nr w BZP: 771138-n-2020 | Termin składania ofert: 20/01/2021 10:00

Dostawę elementów elektrycznych i elektronicznych Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawę artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 112-1130-2020 | Nr w BZP: 770519-N-2020 | Termin składania ofert: 8/01/2021 10:00

dostawę artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa 3-osiowej frezarki sterowanej numerycznie – zadanie 1, oraz tokarki ze skośnym łożem – zadanie 2 na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Nr sprawy: 108-1132-2020 | Nr w BZP: 2020/S 249-620103 | Termin składania ofert: 11/02/2021 12:00