Przetargi


Zakup i dostawę elementów do modernizacji stanowiska pilotażowego: nagrzewnice i dmuchawa dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w ramach realizacji projektu „ Opracowanie układów mieszania i konwersji roztworu wodnego mocznika w systemach SCR w celu uruchomienia produkcji układu wylotowego dla silników o zapłonie samoczynnym, spełniającego normy emisji Euro 7’’ dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 30-1131-2019 | Nr w BZP: 545127-n-2019 | Termin składania ofert: 22/05/2019 10:00

Zakup i dostawę elementów do modernizacji stanowiska pilotażowego: nagrzewnice i dmuchawa dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w ramach realizacji projektu „ Opracowanie układów mieszania i konwersji roztworu wodnego mocznika w systemach SCR w celu uruchomienia produkcji układu wylotowego dla silników o zapłonie samoczynnym, spełniającego normy emisji Euro 7’’ dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawę sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 35-1132-2019 | Nr w BZP: 544587-n-2019 | Termin składania ofert: 21/05/2019 10:00

dostawę sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016
dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 25-1130-2019 | Nr w BZP: 543889-n-2019 | Termin składania ofert: 16/05/2019 10:00


dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 26-1130-2019 | Nr w BZP: 543871-n-2019 | Termin składania ofert: 14/05/2019 10:00

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla studentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej z zakresu ręcznego twardego lutowania gazowego przygotowującego do egzaminu kwalifikacyjnego. Zamówienie realizowane w ramach zadania nr 14 „Kursy branżowe dla studentów” projektu „NERW 2 PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”. Usługa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Nr sprawy: 34-1130-2019 | Nr w BZP: 543855-n-2019 | Termin składania ofert: 15/05/2019 10:00

Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla studentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej z zakresu ręcznego twardego lutowania gazowego przygotowującego do egzaminu kwalifikacyjnego. Zamówienie realizowane w ramach zadania nr 14 „Kursy branżowe dla studentów” projektu „NERW 2 PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”. Usługa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój


Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia oraz egzaminu dla studentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej z zakresu eksploatacji instalacji chłodniczych, w ramach projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”. Usługa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Nr sprawy: 33-1130-2019 | Nr w BZP: 543840-n-2019 | Termin składania ofert: 15/05/2019 10:00

Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia oraz egzaminu dla studentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej z zakresu eksploatacji instalacji chłodniczych, w ramach projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”. Usługa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój


zakup kompletnego zestawu do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu badań maszyn i urządzeń elektrycznych w dydaktycznym Laboratorium Elektrycznym Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 29-1131-2019 | Nr w BZP: 540429-n-2019 | Termin składania ofert: 8/05/2019 10:00

zakup kompletnego zestawu do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu badań maszyn i urządzeń elektrycznych w dydaktycznym Laboratorium Elektrycznym Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawę systemu wizyjnego do analizy obiektów dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 27-1132-2019 | Nr w BZP: 539283-n-2019 | Termin składania ofert: 7/05/2019 10:00

dostawę systemu wizyjnego do analizy obiektów dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawa artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 28-1130-2019 | Nr w BZP: 539268-N-2019 | Termin składania ofert: 26/04/2019 10:00

dostawa artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawę artykułów biurowych dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 18-1131-2019 | Nr w BZP: 534890-n-2019 | Termin składania ofert: 17/04/2019 10:00

dostawę artykułów biurowych dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostarczenie układu automatyki do sterowania procesem osuszania muru dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w związku z realizacją projektu nr POIR.04.01.02-00-0099/16 ”Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów”

Nr sprawy: 23-1131-2019 | Nr w BZP: 534868-n-2019 | Termin składania ofert: 18/04/2019 10:00

dostarczenie układu automatyki do sterowania procesem osuszania muru dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w związku z realizacją projektu nr POIR.04.01.02-00-0099/16 ”Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów”


Przeprowadzenie 2 specjalistycznych szkoleń dla studentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej: z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych (szkolenie nr 1) oraz z ręcznego twardego lutowania gazowego przygotowującego do egzaminu kwalifikacyjnego (szkolenie nr 2). Zamówienie realizowane w ramach zadania nr 14 „Kursy branżowe dla studentów” projektu „NERW 2 PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”. Usługa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nr sprawy: 21-1130-2019 | Nr w BZP: 533329-n-2019 | Termin składania ofert: 16/04/2019 10:00

Przeprowadzenie 2 specjalistycznych szkoleń dla studentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej: z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych (szkolenie nr 1) oraz z ręcznego twardego lutowania gazowego przygotowującego do egzaminu kwalifikacyjnego (szkolenie nr 2).
Zamówienie realizowane w ramach zadania nr 14 „Kursy branżowe dla studentów” projektu „NERW 2 PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.
Usługa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Przeprowadzenie 4 specjalistycznych szkoleń oraz egzaminów dla studentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych, cieplnych, gazowych i chłodniczych., w ramach projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”. Usługa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Nr sprawy: 20-1130-2019 | Nr w BZP: 533310-N-2019 | Termin składania ofert: 15/04/2019 10:00

Przeprowadzenie 4 specjalistycznych szkoleń oraz egzaminów dla studentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych, cieplnych, gazowych i chłodniczych., w ramach projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”. Usługa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój


dostawę artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 19-1130-2019 | Nr w BZP: 533153-N-2019 | Termin składania ofert: 10/04/2019 10:00

dostawę artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 17-1130-2019 | Nr w BZP: 529397-n-2019 | Termin składania ofert: 2/04/2019 10:00

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawę artykułów biurowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 16-1132-2019 | Nr w BZP: 527789-n-2019 | Termin składania ofert: 28/03/2019 10:00

dostawę artykułów biurowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawę artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 15-1130-2019 | Nr w BZP: 527047-n-2019 | Termin składania ofert: 27/03/2019 10:00

dostawę artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 14-1131-2019 | Nr w BZP: 525135-n-2019 | Termin składania ofert: 21/03/2019 10:00

dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawę artykułów biurowych dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 11-1131-2019 | Nr w BZP: 521957-n-2019 | Termin składania ofert: 14/03/2019 10:00

dostawę artykułów biurowych dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawę drukarki 3D dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 12-1132-2019 | Nr w BZP: 520852-N-2019 | Termin składania ofert: 12/03/2019 10:00

dostawę drukarki 3D dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej