Dostawa stanowiska narzędzi i urządzeń do wytwarzania, remontów elementów konstrukcji lotniczych i budowy stanowisk badawczych w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 18/08/2021 15:08

Nr sprawy: MELBDZ.261.39.2021
Nr w BZP: 2021/BZP 00153252/01
Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0a34667-001b-11ec-b885-f28f91688073
Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/43553c0b-871a-4c23-a9ef-fc32eab194e9
Termin składania ofert: 30/08/2021 12:00


Załączniki

application/pdf ogłoszenie o wyniku postępowania (56,76 kB, 8/09/2021 11:51)
application/pdf informacja o unieważnieniu postępowania (323,76 kB, 3/09/2021 14:49)
application/pdf informacaj z otwarcia ofert (259,54 kB, 30/08/2021 14:30)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załaczniki do SWZ - wersja edytowalna (186,10 kB, 19/08/2021 14:49)
application/pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (11,43 MB, 18/08/2021 15:09)
application/pdf Ogłoszenie o zamówieniu (97,97 kB, 18/08/2021 15:09)