Opracowanie projektu wykonawczego przebudowy i rozbudowy portu lotniczego na terenie lotniska Przasnysz - Sierakowo na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych” RPMA.01.01.00-14-e214/20 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 2/07/2021 12:23

Nr sprawy: MELBDZ.261.6.2021
Nr w BZP: 2021/BZP 00102590/01
Identyfikator postępowania: 59379d80-2b53-4742-a305-df0f01854711
Link do postępowania: Opracowanie projektu wykonawczego przebudowy i rozbudowy portu lotniczego na terenie lotniska Przasnysz - Sierakowo na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych” RPMA.01.01.00-14-e214/20 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Termin składania ofert: 16/07/2021 12:00


Opracowanie projektu wykonawczego przebudowy i rozbudowy portu lotniczego na terenie lotniska Przasnysz - Sierakowo na potrzeby realizacji projektu
pn.: „Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych” RPMA.01.01.00-14-e214/20 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Informacja o unieważnieniu postępowania (149,87 kB, 16/07/2021 14:28)
application/zip architektura 2 (8,88 MB, 2/07/2021 12:57)
application/zip architektura 1 (9,85 MB, 2/07/2021 12:57)
application/zip konstrukcaj (8,45 MB, 2/07/2021 12:52)
application/zip sanitarne (9,79 MB, 2/07/2021 12:52)
application/zip elektryka (8,27 MB, 2/07/2021 12:52)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (12,33 kB, 2/07/2021 12:24)
application/pdf OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (126,69 kB, 2/07/2021 12:24)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SWZ (213,79 kB, 2/07/2021 12:23)

Architektura_załączniki_formalne.zip (57 MB)