Zakup urządzeń komputerowych do Laboratorium UAV Współdziałanie: monitory LCD – zad. 1, komputer do stacji naziemnej – zad. 2, komputer przenośny do systemu rejestracji i akwizycji danych – zad. 3, komputer wraz z akcesoriami do symulatora BSP – zad. 4, elementy systemu pomiarowego biofeedback – zad. 5 w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 6/07/2021 09:27

Nr sprawy: MELBDZ.261.25.2021
Nr w BZP: 2021/S 128-338820
Identyfikator postępowania: 2efe275f-6861-4a13-90b2-d250b73ae9f5
Link do postępowania: Zakup urządzeń komputerowych do Laboratorium UAV Współdziałanie: monitory LCD – zad. 1, komputer do stacji naziemnej – zad. 2, komputer przenośny do systemu rejestracji i akwizycji danych – zad. 3, komputer wraz z akcesoriami do symulatora BSP – zad. 4, elementy systemu pomiarowego biofeedback – zad. 5 w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Termin składania ofert: 11/08/2021 12:00


Zakup urządzeń komputerowych do Laboratorium UAV Współdziałanie: monitory LCD – zad. 1, komputer do stacji naziemnej – zad. 2, komputer przenośny do systemu rejestracji i akwizycji danych – zad. 3, komputer wraz z akcesoriami do symulatora BSP – zad. 4, elementy systemu pomiarowego biofeedback – zad. 5 w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Załączniki

application/pdf OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY- CZĘŚĆ 2 (53,76 kB, 27/10/2021 12:09)
application/pdf OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (156,51 kB, 27/10/2021 12:08)
application/pdf informacja o wyborze oferty (248,53 kB, 15/09/2021 08:32)
application/pdf Informacja z otwarcia ofert (327,72 kB, 11/08/2021 14:09)
application/zip JEDZ (83,43 kB, 6/07/2021 09:43)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (12,34 kB, 6/07/2021 09:29)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (53,19 kB, 6/07/2021 09:29)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document TOM II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (28,69 kB, 6/07/2021 09:28)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SWZ (149,27 kB, 6/07/2021 09:27)
application/pdf OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (144,36 kB, 6/07/2021 09:27)