Przeprowadzenie specjalistycznego kursu z zakresu Python (podstawy) dla nauczycieli akademickich Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa w związku z realizacją zadania nr 23 projektu „NERW 2 PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”. Usługa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 28/07/2021 10:57

Nr sprawy: MELBDZ.261.31.2021
Nr w BZP: 2021/BZP 00129108/01
Identyfikator postępowania: b60f5a99-f2b5-496f-945a-62495984c096
Link do postępowania: Przeprowadzenie specjalistycznego kursu z zakresu Python (podstawy) dla nauczycieli akademickich Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa w związku z realizacją zadania nr 23 projektu „NERW 2 PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”. Usługa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Termin składania ofert: 12/08/2021 12:00


Przeprowadzenie specjalistycznego kursu z zakresu Python (podstawy) dla nauczycieli akademickich Wydziału Mechanicznego Energetyki
i Lotnictwa w związku z realizacją zadania nr 23 projektu „NERW 2 PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”. Usługa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój


Załączniki

application/pdf ogłoszenie o wykonaniu umowy (54,01 kB, 29/10/2021 11:24)
application/pdf ogłoszenie o wyniku postepowania (64,27 kB, 29/09/2021 13:41)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document informacja o wyborze oferty (160,85 kB, 8/09/2021 13:05)
application/msword zestawienie ofert (111,50 kB, 12/08/2021 14:07)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (12,50 kB, 28/07/2021 10:58)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SWZ (583,25 kB, 28/07/2021 10:58)
application/pdf OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (97,63 kB, 28/07/2021 10:58)