Dostawa układu kontrolno-pomiarowego w związku z realizacją projektu nr POIR. 01.01.01-00-0188/20 pn.: „Opracowanie innowacyjnych systemów geotermalnych opartych o nowe sondy o podwyższonej efektywności wymiany ciepła do zastosowań w gruntowych pionowych wymiennikach ciepła” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 8/07/2021 08:57

Nr sprawy: MELBDZ.261.28.2021
Nr w BZP: 2021/BZP 00107772/01
Identyfikator postępowania: 32f55f4a-4f7c-45c7-b4b2-c578b96375a0
Link do postępowania: Dostawa układu kontrolno-pomiarowego w związku z realizacją projektu nr POIR. 01.01.01-00-0188/20 pn.: „Opracowanie innowacyjnych systemów geotermalnych opartych o nowe sondy o podwyższonej efektywności wymiany ciepła do zastosowań w gruntowych pionowych wymiennikach ciepła” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Termin składania ofert: 21/07/2021 12:00


Dostawa układu kontrolno-pomiarowego w związku z realizacją projektu nr POIR. 01.01.01-00-0188/20 pn.: „Opracowanie innowacyjnych systemów geotermalnych opartych o nowe sondy o podwyższonej efektywności wymiany ciepła do zastosowań w gruntowych pionowych wymiennikach ciepła” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Załączniki

application/pdf ogłoszenie o wykonaniu umowy (53,93 kB, 13/08/2021 09:59)
application/pdf ogłoszenie o wyniku postępowania (62,24 kB, 3/08/2021 10:03)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document informacja o wyborze oferty (156,66 kB, 21/07/2021 13:39)
application/msword zestawienie ofert (33,50 kB, 20/07/2021 12:55)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (12,29 kB, 8/07/2021 08:58)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SWZ (200,28 kB, 8/07/2021 08:58)
application/pdf OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (93,61 kB, 8/07/2021 08:58)