Dostawa załogowej platformy badawczej do Laboratorium Systemów lotniczych i autonomicznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych” RPMA.01.01.00-14-e214/20 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 2/08/2021 14:02

Nr sprawy: MELBDZ.261.43.2021
Nr w BZP: 2021/BZP 00133991/01
Identyfikator postępowania: d80f2cad-9ad3-4eb5-823e-1b6865786d08
Link do postępowania: Dostawa załogowej platformy badawczej do Laboratorium Systemów lotniczych i autonomicznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych” RPMA.01.01.00-14-e214/20 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Termin składania ofert: 17/08/2021 12:00


Dostawa załogowej platformy badawczej do Laboratorium Systemów lotniczych i autonomicznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych” RPMA.01.01.00-14-e214/20 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Załączniki

application/pdf ogłoszenie o wykonaniu umowy (54,84 kB, 10/01/2022 09:01)
application/pdf OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (65,10 kB, 5/10/2021 10:40)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document informacja o wyborze oferty (149,96 kB, 2/09/2021 10:46)
application/pdf Informacja z otwarcia ofert (321,55 kB, 17/08/2021 13:15)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (12,43 kB, 2/08/2021 14:03)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SWZ (266,50 kB, 2/08/2021 14:02)
application/pdf OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (95,39 kB, 2/08/2021 14:02)