Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu badawczego SZAFIR-1, „Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego, precyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 19/07/2021 09:33

Nr sprawy: MELBDZ.261.35.2021
Nr w BZP: 2021/S 137-364098
Identyfikator postępowania: 1418b26e-2647-4a5a-8253-f013d1eee736
Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1418b26e-2647-4a5a-8253-f013d1eee736
Termin składania ofert: 31/08/2021 12:00


Załączniki

application/pdf ogłoszenie o wykonaniu umowy-częsć 3 (53,84 kB, 11/10/2021 11:08)
application/pdf ogłoszenie o wykonaniu umowy-czesc 2 (53,84 kB, 11/10/2021 11:07)
application/pdf ogłoszenie o wykonaniu umowy-czesc 1 (53,85 kB, 11/10/2021 11:06)
application/pdf ogłoszenie o udzieleniu zamówinia (138,57 kB, 11/10/2021 11:06)
application/pdf informacja o wyborze (80,49 kB, 15/09/2021 15:06)
application/pdf zestawienie ofert (230,43 kB, 31/08/2021 12:56)
application/pdf tabela z dnia 19.07.2021 (2,82 MB, 19/07/2021 12:39)
application/pdf autokorekta (223,61 kB, 19/07/2021 12:39)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document identyfikator postepowania (12,27 kB, 19/07/2021 09:37)
application/zip JEDZ (82,60 kB, 19/07/2021 09:36)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document wzór formularza oferty (239,33 kB, 19/07/2021 09:36)
application/pdf tabela z dnia 16.07.2021 (2,31 MB, 19/07/2021 09:36)
application/pdf tabela z dnia 16.07.2021 (1,45 MB, 19/07/2021 09:35)
application/pdf tabela z dnia 09.07.2021 (2,92 MB, 19/07/2021 09:35)
application/pdf tabela z dnia 06.07.2021 (1,20 MB, 19/07/2021 09:35)
application/pdf SWZ (5,18 MB, 19/07/2021 09:34)
application/pdf Ogłoszenie o zamówieniu (141,72 kB, 19/07/2021 09:34)