Dostawa stacji roboczej oraz 2 monitorów w związku z realizacją projektu NCN – POLS pt.: „Badanie wielkoskalowych struktur w turbulentnym wirowym przepływie von Kármána z przegrodami” - umowa nr UMO - 020/37/K/ST8/02594 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 16/07/2021 10:21

Nr sprawy: MELBDZ.261.33.2021.
Nr w BZP: 2021/S 136-359416
Identyfikator postępowania: 550e3893-66b2-404f-91af-cbd48ee5ccf2
Link do postępowania: Oferty powinny być złożone za pośrednictwem MiniPortalu
Termin składania ofert: 25/08/2021 12:00


Załączniki

application/pdf OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY (53,64 kB, 10/01/2022 10:49)
application/pdf OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (89,13 kB, 10/01/2022 10:48)
application/pdf informacja o wyborze oferty (69,17 kB, 15/09/2021 08:01)
application/pdf Informacja z otwarcia ofert (252,27 kB, 31/08/2021 09:21)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document identyfikator postępowania (12,22 kB, 16/07/2021 10:28)
application/zip JEDZ (83,09 kB, 16/07/2021 10:27)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document wzór formularza oferty (108,09 kB, 16/07/2021 10:26)
application/pdf Tabela z dnia 15.07.2021 (425,21 kB, 16/07/2021 10:26)
application/pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (4,65 MB, 16/07/2021 10:25)
application/pdf Ogłoszenie o zamówieniu (99,99 kB, 16/07/2021 10:22)