Zakup elementów symulatora BSP powstającego w ramach Laboratorium UAV Współdziałanie w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 30/06/2021 12:07

Nr sprawy: MELBDZ.261.26.2021
Nr w BZP: 2021/BZP 00099522/01
Identyfikator postępowania: 66057d37-6ab0-4706-bdb2-25c9f26f3492
Link do postępowania: Zakup elementów symulatora BSP powstającego w ramach Laboratorium UAV Współdziałanie w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Termin składania ofert: 15/07/2021 12:00


Zakup elementów symulatora BSP powstającego w ramach Laboratorium UAV Współdziałanie w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Załączniki

application/pdf OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (61,63 kB, 12/08/2021 08:27)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document informacja o wyborze oferty (151,93 kB, 20/07/2021 14:20)
application/msword zestawienie ofert (33,50 kB, 15/07/2021 12:38)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (12,45 kB, 30/06/2021 12:08)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SWZ (188,61 kB, 30/06/2021 12:08)
application/pdf OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (92,69 kB, 30/06/2021 12:08)