Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 16/07/2021 11:46

Nr sprawy: MELBDZ.261.37.2021.
Nr w BZP: 2021/S 136-359404
Identyfikator postępowania: 8c4564d8-2cb4-45bf-98c5-73396d70051d
Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8c4564d8-2cb4-45bf-98c5-73396d70051d
Termin składania ofert: 24/08/2021 12:00


Załączniki

application/pdf OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY - CZESC 5 (53,02 kB, 27/10/2021 13:44)
application/pdf OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY CZESC 3 ORAZ 4 (54,43 kB, 27/10/2021 13:44)
application/pdf OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (175,16 kB, 27/10/2021 13:43)
application/pdf informacja o wyborze oferty (270,58 kB, 28/09/2021 15:09)
application/pdf Informacja z otwarcia ofert (351,19 kB, 24/08/2021 15:07)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Identyfikator postępowania (12,25 kB, 16/07/2021 11:52)
application/zip JEDZ (81,96 kB, 16/07/2021 11:51)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wzór formularza oferty (83,18 kB, 16/07/2021 11:51)
application/pdf Tabela z dnia 16-06-2021 (2,36 MB, 16/07/2021 11:51)
application/pdf TOM III - Opis Przedmiotu zamówienia (975,05 kB, 16/07/2021 11:50)
application/pdf TOM II - Istotne postanowienia umowy (874,32 kB, 16/07/2021 11:50)
application/pdf SWZ (3,20 MB, 16/07/2021 11:49)
application/pdf Ogłoszenie o zamówieniu (164,36 kB, 16/07/2021 11:48)