Dostawa Spektrometru NIR/IR w ramach realizacji projektu UMO-2020/37/B/ST8/04012 Badania wymiany ciepła i wilgoci w wielowarstwowym ubraniu ochronnym poddanym obciążeniom cieplnym i parowym dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 8/07/2021 10:04

Nr sprawy: MELBDZ.261.30.2021
Nr w BZP: 2021/BZP 00107917/01
Identyfikator postępowania: 4ec10d93-1f6b-41e5-92d3-c764b0a7e39e
Link do postępowania: Dostawa Spektrometru NIR/IR w ramach realizacji projektu UMO-2020/37/B/ST8/04012 Badania wymiany ciepła i wilgoci w wielowarstwowym ubraniu ochronnym poddanym obciążeniom cieplnym i parowym dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Termin składania ofert: 20/07/2021 10:00


Dostawa Spektrometru NIR/IR w ramach realizacji projektu
UMO-2020/37/B/ST8/04012
Badania wymiany ciepła i wilgoci w wielowarstwowym ubraniu ochronnym poddanym obciążeniom cieplnym i parowym dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Załączniki

application/pdf ogłoszenie o wykonaniu umowy (53,96 kB, 18/10/2021 14:05)
application/pdf ogłoszenie o wyniku postępowania (62,01 kB, 3/08/2021 10:19)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document informacja o wyborze oferty (112,51 kB, 21/07/2021 13:30)
application/msword zestawienie ofert (34,50 kB, 20/07/2021 10:40)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document swz (155,24 kB, 8/07/2021 12:17)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (12,21 kB, 8/07/2021 10:05)
application/pdf OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (93,26 kB, 8/07/2021 10:04)