Dostawa 2 agregatów chłodniczych w związku z realizacją projektu nr POIR. 01.01.01-00-0188/20 pn.: „Opracowanie innowacyjnych systemów geotermalnych opartych o nowe sondy o podwyższonej efektywności wymiany ciepła do zastosowań w gruntowych pionowych wymiennikach ciepła” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 14/07/2021 10:47

Nr sprawy: MELBDZ.261.36.2021
Nr w BZP: 2021/BZP 00113682/01
Identyfikator postępowania: 02bfdb84-d5ce-421a-890c-0c27151c7d53
Link do postępowania: Dostawa 2 agregatów chłodniczych w związku z realizacją projektu nr POIR. 01.01.01-00-0188/20 pn.: „Opracowanie innowacyjnych systemów geotermalnych opartych o nowe sondy o podwyższonej efektywności wymiany ciepła do zastosowań w gruntowych pionowych wymiennikach ciepła” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Termin składania ofert: 28/07/2021 12:00


Dostawa 2 agregatów chłodniczych w związku z realizacją projektu nr POIR. 01.01.01-00-0188/20 pn.: „Opracowanie innowacyjnych systemów geotermalnych opartych o nowe sondy o podwyższonej efektywności wymiany ciepła do zastosowań w gruntowych pionowych wymiennikach ciepła” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Załączniki

application/pdf ogłoszenie o wyniku postepowania (55,48 kB, 13/08/2021 11:34)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document informacja o unieważnieniu postepowania (156,72 kB, 30/07/2021 10:56)
application/msword zestawienie ofert (33,50 kB, 28/07/2021 13:06)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (12,20 kB, 14/07/2021 10:48)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SWZ (191,94 kB, 14/07/2021 10:47)
application/pdf OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (93,59 kB, 14/07/2021 10:47)