Dostawa systemu mobilnych kamer cyfrowych z osprzętem

W. Frączek (wfraczSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 8/12/2016 10:07

Nr sprawy: 39.823.16 (1558)
Nr w BZP:
Termin składania ofert: 15/12/2016 12:00
Miejsce składania ofert: Politechnika Warszawska Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej 00-665 Warszawa , ul. Nowowiejska 24, pokój pok. 302.


W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej (Współwykonawca) projektem „Napęd hybrydowy wykorzystujący ogniwa paliwowe lekkiego statku powietrznego”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę systemu mobilnych kamer cyfrowych z osprzętem (stanowiących elementy systemu wizualizacji danych), których specyfikację opisano w dalszej części niniejszego Zapytania.


Załączniki

application/pdf Informacja o wyborze oferty (238,50 kB, 5/01/2017 09:29)
application/pdf Zapytanie ofertowe (286,24 kB, 8/12/2016 10:08)