Dostawa ręcznej kamery cyfrowej wraz z osprzętem

W. Frączek (wfraczSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 8/12/2016 10:03

Nr sprawy: 39.830.16 (1568)
Nr w BZP:
Termin składania ofert: 15/12/2016 12:00
Miejsce składania ofert: Politechnika Warszawska Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej 00-665 Warszawa , ul. Nowowiejska 24, pokój pok. 302.


W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej (Współwykonawca) projektem „Napęd hybrydowy wykorzystujący ogniwa paliwowe lekkiego statku powietrznego”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę ręcznej kamery cyfrowej wraz z osprzętem (stanowiących elementy systemu wizualizacji danych), których specyfikację opisano w dalszej części niniejszego Zapytania.


Załączniki

application/pdf Informacja o wyborze oferty (230,74 kB, 5/01/2017 09:29)
application/pdf Zapytanie ofertowe (285,52 kB, 8/12/2016 10:04)