Dostawa materiałów do laminowania,

Mateusz Chojnowski (mateoSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 4/08/2016 17:18

Nr sprawy: ITLIMS 39.502.16 (943)
Nr w BZP:
Termin składania ofert: 18/08/2016 12:00
Miejsce składania ofert: Politechnika Warszawska Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej 00-665 Warszawa , ul. Nowowiejska 24, pokój pok. 121.


W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „Monica”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę materiałów do laminowania.


Załączniki

application/pdf Informacja o wyborze oferty (81,32 kB, 22/08/2016 13:03)
application/pdf Zapytanie ofertowe (348,28 kB, 4/08/2016 17:19)