Dostawa tkanin węglowo-aramidowych

Mateusz Chojnowski (mateoSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 6/06/2016 11:57

Nr sprawy: ITLiMS 39.250.16-2 (502)
Nr w BZP:
Termin składania ofert: 14/06/2016 12:00
Miejsce składania ofert: Politechnika Warszawska Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej 00-665 Warszawa , ul. Nowowiejska 24, pokój pok. 121


W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „BEWIR -- System bezpieczeństwa lekkich wiropłatów”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę tkanin węglowo-aramidowych.


Załączniki

application/pdf Informacja o unieważnieniu (74,48 kB, 15/06/2016 14:32)
application/pdf Zapytanie ofertowe (412,92 kB, 6/06/2016 11:58)