Dostawa tkanin węglowo-aramidowych

Mateusz Chojnowski (mateoSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 14/06/2016 15:41

Nr sprawy: ITLiMS 39.250.16-3 (502)
Nr w BZP:
Termin składania ofert: 22/06/2016 12:00
Miejsce składania ofert: Politechnika Warszawska Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej 00-665 Warszawa , ul. Nowowiejska 24, pokój pok. 121


W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „BEWIR -- System bezpieczeństwa lekkich wiropłatów”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę tkanin węglowo-aramidowych.


Załączniki

application/pdf Informacja o wyborze oferty (77,32 kB, 27/06/2016 16:16)
application/pdf Zapytanie ofertowe (413,05 kB, 14/06/2016 15:42)