Dostawa spadochronów ratunkowych.

Mateusz Chojnowski (mateoSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 25/05/2016 19:28

Nr sprawy: ITLiMS 39.316.16 (624)
Nr w BZP:
Termin składania ofert: 6/06/2016 12:00
Miejsce składania ofert: Politechnika Warszawska Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej 00-665 Warszawa , ul. Nowowiejska 24, pokój pok. 121.


W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „BEWIR -- System bezpieczeostwa lekkich wiropłatów”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przygotowanie oferty na dostawę spadochronów ratunkowych,


Załączniki

application/pdf Informacja o wyborze oferty (99,78 kB, 14/06/2016 15:38)
application/pdf Odpowiedź na pytanie 1 (75,75 kB, 1/06/2016 12:36)
application/pdf Zapytanie ofertowe (447,88 kB, 25/05/2016 19:29)