Dostawa czujników temperatury wraz z akcesoriami

Zuzanna Wrożyna (zwrozynaSPAMFILTER@gmail.com), 9/08/2016 13:55

Nr sprawy: MEiL 1130.ZP.391.2.1321.2016
Nr w BZP:
Termin składania ofert: 22/08/2016 12:00
Miejsce składania ofert: elektronicznie w formacie PDF na adres zwrozyna@gmail.com


W związku z realizacją projektu badawczego PBS „Badania wysokosprawnego silnika wykorzystującego technologię HCCI do zastosowań w energetyce rozproszonej” prowadzonego w Instytucie Techniki Cieplnej, Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej i planowanego zakupu czujników temperatury wraz z akcesoriami oraz kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę czujników temperatury zgodnie z załączonym opisem.


Załączniki

application/pdf Protokół postępowania (672,54 kB, 31/08/2016 12:04)
application/pdf Informacja o wyborze (975,01 kB, 31/08/2016 12:03)
application/pdf Załącznik nr 4 (63,63 kB, 9/08/2016 13:57)
application/pdf Załącznik nr 3 (60,42 kB, 9/08/2016 13:57)
application/pdf Umowa (29,05 kB, 9/08/2016 13:57)
application/pdf Zapytanie ofertowe (55,30 kB, 9/08/2016 13:56)