Wykonanie i dostawa wymiennika ciepła woda-powietrze

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 19/05/2016 16:44

Nr sprawy: MEiL 1130.ZP.391.2.704.2016
Nr w BZP:
Termin składania ofert: 30/05/2016 12:00
Miejsce składania ofert: elektronicznie w formacie PDF na adres pmazuro@itc.pw.edu.pl


W związku z realizacją projektu badawczego PBS „Badania wysokosprawnego silnika wykorzystującego technologię HCCI do zastosowań w energetyce rozproszonej” prowadzonego w Instytucie Techniki Cieplnej, Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej i planowanego zakupu wymiennika ciepła woda-powietrze (chłodnica powietrzna) oraz kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę wymiennika ciepła zgodnie z załączonym opisem.


Załączniki

application/pdf Informacja o wyborze (314,64 kB, 13/06/2016 12:59)
application/pdf Protokół (906,86 kB, 13/06/2016 12:58)
application/pdf Załącznik nr 4 (63,46 kB, 19/05/2016 16:49)
application/pdf Załącznik nr 3 (60,27 kB, 19/05/2016 16:48)
application/pdf Umowa (29,00 kB, 19/05/2016 16:48)
application/pdf Zapytanie ofertowe (63,29 kB, 19/05/2016 16:48)