Terenowy Poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim

Maciej Zasuwa (adminwwwSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 22/12/2016 11:45

Nr sprawy: brak
Nr w BZP:
Termin składania ofert: 3/01/2017 12:00
Miejsce składania ofert: Politechnika Warszawska, Wydział MEiL Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, ul. Nowowiejska 24 pokój 335 00-665 Warszawa


W związku z realizacją projektu „Terenowy Poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” oraz kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie architektonicznego projektu budowlanego o nazwie: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatów ZSP na laboratorium w ramach projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim, laboratorium przy ul. Mazowieckiej w Przasnyszu wraz z zagospodarowaniem terenu.


Załączniki

application/pdf Zapytanie ofertowe (93,43 kB, 22/12/2016 11:48)