Przetargi


dostawę urządzeń komputerowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 15-1130-2016 | Nr w BZP: 27825-2016 | Termin składania ofert: 30/03/2016 10:00

dostawę urządzeń komputerowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawę urządzeń komputerowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 11-1132-2016 | Nr w BZP: 24943-2016 | Termin składania ofert: 22/03/2016 10:00

dostawę urządzeń komputerowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawa urządzeń komputerowych dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 10-1131-2016 | Nr w BZP: 52528-2016 | Termin składania ofert: 23/03/2016 10:00


dostawa urządzeń komputerowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 6-1132-2016 | Nr w BZP: 51370-2016 | Termin składania ofert: 17/03/2016 10:00


dostawę urządzeń komputerowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 12-1130-2016 | Nr w BZP: 23871-2016 | Termin składania ofert: 16/03/2016 10:00

dostawę urządzeń komputerowych
dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawa artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 8-1130-2016 | Nr w BZP: 48470-2016 | Termin składania ofert: 15/03/2016 10:00


„Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy obiektów Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie” w ramach umowy nr 1422/MNiSW z dnia 6 czerwca 2014 r. o udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Optymalizacja przestrzenna istniejącej infrastruktury budowlanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu powiększenia powierzchni użytkowej dla potrzeb kształcenia”

Nr sprawy: 9-1130-2016 | Nr w BZP: 2016/s 043-071122 | Termin składania ofert: 11/04/2016 12:00

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy obiektów Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie”

w ramach umowy nr 1422/MNiSW z dnia 6 czerwca 2014 r. o udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Optymalizacja przestrzenna istniejącej infrastruktury budowlanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu powiększenia powierzchni użytkowej dla potrzeb kształcenia”


dostawę art. biurowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 7-1132-2016 | Nr w BZP: 20265-2016 | Termin składania ofert: 8/03/2016 10:00

dostawę art. biurowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawę art. biurowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 5-1132-2016 | Nr w BZP: 17639-2016 | Termin składania ofert: 1/03/2016 10:00

dostawę art. biurowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawę tonerów dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 4-1131-2016 | Nr w BZP: 11629-2016 | Termin składania ofert: 10/02/2016 10:00

dostawę tonerów dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawa tonerów dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 2-1131-2016 | Nr w BZP: 15420-2016 | Termin składania ofert: 2/02/2016 10:00


dostawę urządzeń komputerowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 1-1132-2016 | Nr w BZP: 6633-2016 | Termin składania ofert: 26/01/2016 10:00

dostawę urządzeń komputerowych
dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawę trójosiowego czujnika siły wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 111-1131-2015 | Nr w BZP: 184949-2015 | Termin składania ofert: 22/12/2015 10:00

dostawę trójosiowego czujnika siły wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawę sprzętu komputerowego do rozbudowy klastra w związku z realizacją projektu pt „Zaawansowany zespół turbiny niskiego ciśnienia o podwyższonej sprawności” INNOLOT/I/11/NCBR/2014 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 110-1132-2015 | Nr w BZP: 178607-2015 | Termin składania ofert: 10/12/2015 10:00

Dostawa sprzętu komputerowego do rozbudowy klastra w związku z realizacją projektu
pt „Zaawansowany zespół turbiny niskiego ciśnienia o podwyższonej sprawności” INNOLOT/I/11/NCBR/2014 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawa urządzeń komputerowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 108-1130-2015 | Nr w BZP: 319134-2015 | Termin składania ofert: 3/12/2015 10:00

dostawa urządzeń komputerowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


„Zakup i dostawa zestawu do szybkiego prototypowania i oceny jakości wykonania modeli do badań aerodynamicznych w związku z realizacją projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych" Nr POIG.02.02.00-14-022/09” dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 107-1132-2015 | Nr w BZP: 171679-2015 | Termin składania ofert: 30/11/2015 10:00

„Zakup i dostawa zestawu do szybkiego prototypowania i oceny jakości wykonania modeli do badań aerodynamicznych w związku z realizacją projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych" Nr POIG.02.02.00-14-022/09” dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Zakup licencji oprogramowania do analiz akustycznych w związku z realizacją projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych" Nr POIG.02.02.00-14-022/09” dla Instytutu Techniki Lotniczej Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 105-1132-2015 | Nr w BZP: 171619-2015 | Termin składania ofert: 30/11/2015 10:00

Zakup licencji oprogramowania do analiz akustycznych w związku
z realizacją projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych" Nr POIG.02.02.00-14-022/09” dla Instytutu Techniki Lotniczej Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Dostawa oprogramowania komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 1061132-2015 | Nr w BZP: 171333-2015 | Termin składania ofert: 7/12/2015 10:00

Dostawa oprogramowania komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawę artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: 101-1130-2015 | Nr w BZP: 169419-2015 | Termin składania ofert: 1/12/2015 10:00

dostawę artykułów biurowych
dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


dostawę art. biurowych w związku z realizacją projektu nr POKL.04.01.01-00-061/10 pn.: „Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej”

Nr sprawy: 103-1130-2015 | Nr w BZP: 168445-2015 | Termin składania ofert: 3/12/2015 10:00

dostawę art. biurowych w związku z realizacją projektu nr POKL.04.01.01-00-061/10 pn.: „Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej”